Annonse

Digital info til kommunene

Det er derfor viktig at alle instanser er best mulig orientert om status og har et godt grunnlag for å fatte beslutninger. Kinosjefene vil i tillegg få en oppdatering på kommende filmtreff.

Forhandlingene med Hollywood-studioene fortsetter, og vi håper å ha de første avtalene signert om kort tid. Når tre avtaler er på plass, er vi klar for å utlyse anbud. Det skal utlyses anbud for systemintegrasjon og levering av utstyr, for finansiering og for forsikring. Men før vi kan utlyse anbud må vi har oversikt over hvor mange kinoer som blir med og hva som trengs av utstyr. Derfor trenger vi kontakt både med kinoene og deres eiere.

Vi arbeider nå med å sette sammen egne rådgivende grupper av kinosjefer som skal delta i arbeidet med å fastsette anbudskriterier. Kinoene vil bli nærmere orientert om dette. Når vi er kommet tilstrekkelig langt i prosessen, vil kinoene og deres eiere bli tilsendt utkast til standardkontrakt, slik at de får mulighet til å sette seg inn i vilkårene for å bli med i digitaliseringsprosessen.

For ikke å få problemer når den tid kommer, er det bra om hver enkelt kinosjef i mellomtiden forsikrer seg om at kinoens eier har mottatt nødvendig informasjon.

Lene Løken


Adm. direktør

Annonse
Skroll til toppen