Annonse

R

RAID (Redundant Array of Independent Disks). Et sett med harddisker satt sammen slik at de opererer som en disk med øket ytelse og sikkerhet.RAM Random Access Memoryrefleksjonsfaktor Et mål på et materiales evne til å reflektere det innfallende lyset. Måles i forhold til en standard referanse.reflektorlampe Enhet som består av både projeksjonslampe og reflektor (speil). Brukes bl.a. i en del 16mm projektorer. Ingen mulighet for justering av forholdet mellom speil og lampe for optimalisering av lysutbyttet.reklamelys Se halvlys.reservelys Se ledelys.rewind Engelsk for tilbakespoling.RF Radio Frequency. Radiobølger.RGB Red Green Blue Rødt, grønt og blått. Grunnfargene i det additive fargesystemet. Brukes for å lage TV/video, data og digitale bilder.rock’n’roll kinomaskin Brukes ofte som betegnelse på reverserbare kinomaskiner der filmen reverseres gjennom projeksjonsverket i stedet for å spoles tilbake. Brukes bl.a. til fullautomatisering.rolleliste Tekster på en film som forteller hvem som har deltatt i filmproduksjonen. Kommer vanligvis til slutt på filmen.rolling loop projektor Kinomaskin for 1570 format (IMAX).ROM Read only memory.rosa støy Se pink noise.RTA Real Time Analyzer Lydmåler der man kan se hele frekvensspekteret på en skjerm.rulletekster Tekster som ved projeksjon beveger seg langsomt (ruller) i vertikalretningen på lerretet.rush-kopi (Rush print) Den første kopien av filmen. Brukes for å bestemme om bildet er vellykket.rykkhjul Valse med tannkrans(-er) som griper inn i filmens perforeringshull. Har en rykkvis bevegelse slik at filmen trekkes ett bilde frem for hvert rykk.


Annonse
Skroll til toppen