Annonse

Filmfestivaler

Film & Kino har tradisjonelt bidratt med betydelige økonomiske bidrag til filmfestivaler i Norge. I tillegg stiller organisasjonen med konsulenttjenester på de fleste områder, fra teknisk ekspertise til filmkompetanse, pr- og markedsaktiviteter samt generell rådgivning.

Som en følge av Filmmeldingen har Film & Kino nå fått totalansvaret for finansieringen av det offentliges tilskudd til de ulike filmfestivalene. Tilskuddene finansieres over Norsk kino- og filmfond. Fra og med 2008 har alle festivaler som tidligere fikk midler fra forskjellige offentlige instanser (Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Film & Kino) fått sin støtte fra Film & Kino.

Tildelingsutvalg og forskrift om tilskudd

Departementet har oppnevnt det uavhengige tildelingsutvalget som skal vurdere søknadene om støtte. Medlemmene er oppnevnt for tre år av gangen og består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Utvalget består for treårsperioden 2008-2010 av:

Geirmund Lykke, Trondheim, leder
Iram Haq, Oslo, medlem
Leif Holst-Jensen, Oslo, medlem
Guttorm Petterson, Oslo, medlem
Maria Ekerhovd, Oslo, medlem
Ida Bjørnbak, Lakselv, 1. varamedlem

Kontaktperson for festivalstøtte i Film & Kino er avdelingsdirektør Jørgen Stensland.

IUnder Aktuelle lenker ligger lenke til forskrift om tilskudd til filmfestivaler.

 

Annonse
Skroll til toppen