Annonse

Støttemidler til lokale skolekinotiltak

Følgende kriterier må oppfylles:


Søknaden må inneholde beskrivelse av og datoer for tiltaket/prosjektet, budsjett og opplysninger om andre bidragsytere og samarbeidspartnere. Vennligst merk de godkjente satsene for filmvisninger og honorar som står i søknadsskjemaet. I tillegg er det viktig å huske adresse, kontaktperson og betalingsinformasjon (kontonummer til utbetaling av støtte).

Dersom det ønskes bistand fra Film & Kino til planlegging og gjennomføring av tiltaket/prosjektet, er det ønskelig at også dette tas med i søknaden.

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger med henhold til hvilke skolekinoprosjekter det kan søkes støtte til, men et krav er at kinoen er involvert i prosjektet. I utgangspunktet er det kinoer som kan søke, men på steder uten fast kino kan kultur- og skolekontor søke. Det kan søkes om midler til skolekinotiltak som dekker både grunnskole og videregående skole.

Eksempler på prosjekter er:

  • Filmvisninger som inkluderer et møte mellom elever og filmkunstnere (som regissører, manusforfattere, produsenter og skuespillere).
  • Manusverksteder, animasjonsverksteder og andre filmkurs.
  • Filmvisninger med pedagogiske opplegg.
  • Skolefilmseminarer og informasjonsmøter for lærere.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:

  • Tiltak som når flest mulige elever.
  • Samarbeidsprosjekter mellom kinoer og mellom kinoer og andre organisasjoner.
  • Prosjekter med overføringsverdi.
  • Film & Kino skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet Film & Kino og kinoene gjør for fremme av film på kino.

Mottakere av midler skal ved prosjektets avslutning rapportere til Film & Kino. Rapporten vil kunne bli gjengitt i Film & Kinos publikasjoner, og bli benyttet som grunnlagsmateriale for skolekinoprosjektets evaluering.

Merk søknaden ”skolekino” og send til:


Film & Kino, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo eller e-post:
post@kino.no

Annonse
Skroll til toppen