Annonse

Oppskrift for å lage en kinosal

http://maynard.filmweb.kunder.linpro.no:8080/migrator/ws/publication/filmkino/resource/binary/175588 

Utgangspunkt:

Areal sal = antall plasser x 1,4 (f.eks. 100 plasser = 140 kvadratmeter).

Forhold mellom lengde og bredde i rommet bør være mellom 1,4 og 1,5 (f.eks. Lengden i rommet = 1,45 x bredden)

NB! Alle mål er netto innvendig. Dvs det rommet som er tilgjengelig innefor vegger med akustikkbehandling etc.

Evt. Scenerom bak lerretet (se pkt 1 nedenfor) kommer som tilleggsareal.

1: SAL UTEN SCENE : Plasser et lerret ca 1,2 fra bakveggen (i plan)

HVIS SALEN HAR SCENE: Plasser lerretet 1,0m foran sceneåpningen /sceneteppet. Evt annen plassering om det er mer praktisk.

2: Mål avstanden fra lerret til bakveggen i salen.

3: Bildehøyden på lerretet settes til 0,25 x avstand til bakvegg (f.eks. 20m avstand gir 5m bildehøyde)

4: Bildebredden = Bildehøyden x 2,39

5: På snitt: Plasser lerretet med underkant bilde 1,2 m over gulvnivå (1. rad)

6: Høyden fra bilde overkant til betong/tak (over himling) bør være minst 1,0m.

Dvs Høyde i rommet = 1,2 + bildehøyde + 1,0m

7: På snitt: Trekk en linje horisontalt fra bilde overkant. Denne linjen trekkes inn i maskinrommet, ca 20cm. Her plasseres projeksjonsobjektivet (linsen).

8: På snitt: Trekk en linje fra objektivet til bilde underkant. Dette er underkant projeksjonsstråle.

9: Pass på at minste klaring mellom underkant stråle og amfigulv er minst 1,6m (vanligvis ved siste opptrinn). Normalt vil siste rad nivå havne ca 2m under objektivet.

10: Minimum avstand fra lerret til 1. rad (bakkant) bør være 0,55m x bildebredden. (f.eks 10 m bildebredde gir min avstand= 5,5m)

11: Radavstanden bør være 1,2m. Da kan man bruke stoler med fast sete, ikke klappsete. Antall rader gis av avstanden fra 1 til siste rad. I luksussaler bør radavstanden være over 1,2m.

12: Stolbredden bør være 60 cm eller mer, for optimal komfort. I luksussaler bør stolbredden være større. Skal det også være plass til bord mellom stolene må den økes ytterligere.

Det er naturligvis slingringsmonn på denne oppskriften.

Det finnes også et «verktøy» for å beregne størrelse/antall plasser på kinosaler. Du finner det her:

Beregning av størrelse på kinosal

Annonse
Skroll til toppen