Annonse
Foto: Fredrik Mortensen

Når det går for langt med spillingen

Medietilsynet er rådgivende instans på dataspill i Norge, og leder nå en arbeidsgruppe på området problemskapende bruk av dataspill. Arbeidsgruppen er oppnevnt av Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010, og skal blant annet utrede og fremme forslag til tiltak om problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill.

I følge Medietilsynets undersøkelse Barn og digitale medier 2010, vet vi at bruk av dataspill er vanlig og meget utbredt blant norske barn og unge. Allikevel er de tre aktivitetene barn og unge bruker mest tid på fremdeles å være med venner, være på Internett og delta på fritidsaktiviteter som korps, idrett etc. Barn og unge opplyser at de bruker over dobbelt så mye tid daglig sammen med venner sammenlignet med tid brukt på dataspill.

De fleste barn og unge har altså et normalt forhold til spilling, men det finnes allikevel en liten andel unge som kan være i fare for å utvikle usunne og avhengighetslignende mønstre for dataspilling. I følge NOVA-undersøkelsen "Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer (2010)" er 5,2 prosent av unge mellom 12 og 17 år storspillere. Storspilleren identifiseres som en som spiller 4 timer eller mer daglig.

Det er en stor utfordring å skille mellom storspilleren som spiller mye og kontrollert, og de storspillerne som er i fare for å miste kontroll og utvikle usunne spillemønstre. Flere organisasjoner og tilsyn rapporterer om tilbakemeldinger fra mange foreldre og lærere som reagerer på høyfrekvent bruk av dataspill og en bekymring omkring tidsbruken. På bakgrunn av dette har det blitt utviklet en veileder for ansatte i skolen. Veilederen har blitt til for å imøtekomme ønske fra lærere og er ment som et hjelpemiddel til de som ønsker økt kompetanse på området.

Arbeidsgruppen vil avlevere sin rapport i april 2011.

Veileder for ansatte i skolen – regulering av rolle- og strategispill på nettet.Problematisk spilladferd: Medietilsynet.

Annonse
Skroll til toppen