Annonse

Den store skolekinodagen

I 2013 arrangeres Den store skolekinodagen tirsdag 5. februar. Skoler over hele landet deltar, og i kjølvannet av dagen kan lærerene fritt bruke det pedagogiske opplegget som er utarbeidet.

Film som kunst eller læremiddel?

Begge deler hører hjemme i undervisningen. Film formidler kunnskap om verden og livet. Film rører ved følelser og stimulerer fantasien. Kunnskap om film fremmer verbal- og bildespråket, og ikke minst gir film en felles kunstopplevelse for hele klassen. Kinoen er utvilsomt den ideelle arena for den gode filmopplevelsen.

Tilrettelegging for skolene

På Den store skolekinodagen tilrettelegger kinoene spesielt for skolebesøk og tilbyr de beste barne- og ungdomsfilmene. Alle filmene tilbys med pedagogiske opplegg. Det vil være en stor variasjon av film for alle fag, både nye filmer og klassikere. Kontakt den lokale kinoen for å få vite hvilke opplegg og filmer den tilbyr.

Den store skolekinodagen arrangeres av Film & Kino i samarbeid med landets kinoer.

Annonse
Skroll til toppen