Annonse

Lokale film- og kinotiltak 2012

Søknaden må inneholde beskrivelse av og datoer for tiltaket / arrangementet, budsjett, og opplysninger om andre bidragsytere og samarbeidspartnere. I tillegg er det viktig å huske adresse, kontaktperson og betalingsinformasjon (kontonummer m.v.).

Dersom det ønskes bistand fra Film & Kino til planlegging og gjennomføring av tiltaket / arrangementet, er det ønskelig at også dette tas med i søknaden.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:

  • Å fremme kino som kulturelt og sosialt samlingssted i lokalsamfunnet gjennom en serie med filmvisninger.
  • Å fremme film for barn og unge og/eller filmer som inngår i Film & Kinos kvalitetsfilmordning.
  • Å sette en ramme rundt filmvisninger ved for eksempel å fokusere på en bestemt publikumsgruppe, en bestemt type film, et land eller bestemte regissører og/eller skuespillere.
  • Aktiviteter knyttet til filmvisninger gjennom for eksempel seminarer for lærere og andre om film, workshops, utstillinger og lignende.
  • Samarbeid med det lokale næringsliv, medier og kulturinstitusjoner.
  • Prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, kompetanseutvikling, teknikk, design og markedsføring).
  • Film & Kino skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet Film & Kino og kinoene gjør for fremme av film på kino.

Utlysningsbrevet kan lastes ned fra høyrespalten.

Søknad merkes med ”lokale film- og kinotiltak” og sendes til:


Film & Kino, Postboks 446, Sentrum; 0104 Oslo

Annonse
Skroll til toppen