Annonse

Bygdekinoen kommer tilbake til Finnmark

Bygdekinoen og Hermetikken Kulturnæringshage er ferdig med kartlegging av en mulig rute i nord. Interessen har vært kjempebra, og jakten etter nytt utstyr og ansatte i Finnmark er nå i gang.

Bygdekinoen er organisasjonen Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har en egen fast kino. Den har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler og steder utendørs. Det er et lett tilgjengelig kinotilbud hvor Film & Kino sørger for film, kinomaskinist og visningsutstyr.

I 2010 var det slutt for Bygdekinoen i Finnmark, men etter 14 år blir det igjen kino i distriktene i landets nordligste fylke. I 2023 bevilget Stortinget 3 mill. kroner til prosjektet, og målet er å ha en maskinist og fungerende rute på plass til skolestart i august.

Geir Iversen (stortingsrepresentant fra Finnmark for Sp), Arnfinn Inderhaug (kinosjef Bygdekinoen) og Espen L. Pedersen (direktør Film og Kino)

-Bygdekinoen er glad for muligheten vi har fått til igjen å vise film i Finnmark. Utstyr er underveis, og får vi nå tak i kinomaskinister er vi klar for oppstart i høst! – sier kinosjef i Bygdekinoen, Arnfinn Inderhaug.

Hermetikken Kulturnæringshage i Vadsø har vært med i arbeidet med å kartlegge mulige stoppesteder.

-Det er naturlig for oss å se på Bygdekinoen sine gamle ruter fra 2010, men også kartlegge nye steder da en del av de gamle bygdekinoene nå har etablert egne kinoer siden da. Det har vært viktig for Film & Kino at de ikke skal utfordre allerede eksisterende kinoer, og vi føler oss sikker på at disse hensynene er tatt godt vare på. Og det mangler absolutt ikke på steder å besøke! Vi har fått en del meldinger og telefoner fra engasjerte bygdeinnbyggere som lurer på hva som skal til for at Bygdekinoen skal komme til deres hjemsted. – sier Elin Malene Berg i Hermetikken Kulturnæringshage.

Kommunene som er blitt plukket ut i første omgang blir fulgt opp, og det håpes at politiske vedtak er på plass i løpet av sommeren.

Neste fase for Bygdekinoen er å få på plass utstyr og en ansatt, og stillingsutlysningen ligger nå ute.
Det lyses ut fast stilling på heltid, men deltidsstilling kan også være aktuelt. I tillegg trengs det vikarer som kan ta vakter på kort tid. Det er tenkt base i Karasjok, men siden ruten dekker mesteparten av Finnmark er det mulig å tilpasse reiserute til hvor rett kandidat bor.

Annonse
Skroll til toppen