Annonse

Den norske kinokonferansens innovasjonspris til Fram Kino – Bodø

Fram kino tildeles årets innovasjonspris for det siste året å ha jobbet målrettet med endring i sine konsepter. Til grunn ligger en god kjennskap til sitt publikum gjennom innsikt som har gitt grunnlaget for en ny og forbedret markedsstrategi for å nå ut til et bredere kinopublikum.

FREDRIKSTAD: – Kinoen viser vilje og evne til å tenke nytt for å begeistre sitt publikum, det er en sprek 115 åring som i år vinner, sier Film & Kino administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen om vinneren.

Kinoens markeds- og salgssjef, Benedikte Schuitema trekker frem godt lokalt samarbeide som deres viktigste styrke.

De siste årene har kinoen jobbet målrettet for å utvide og engasjere en større publikumsmasse. Kinoen har jobbet bevisst for å nå ut til de som ikke bruker kinoen jevnlig. Dette gjør de ved bruk av bevisste strategier for å tilgjengelig gjøre kinoen for dette publikummet. Kinoen tilpasser produktet etter publikums ønsker og behov – og når de først har fått dem inn benytter de anledningen til å vise fram bredden av tilbudet kinoen byr på.

Lokalt samarbeid styrker kinoen

Benedikte Schuitema som er kinoens salgs og markedssjef trakk i sin begrunnelse frem dette som kinoens hovedfokus:

– Lokalt samarbeid styrker kinoens posisjon som en attraktiv, sterk og interessant bedrift. Dette jobber de mye med – og de har mange eksempler på vellykkede arrangementer gjennomført med lokale bedrifter på lag.

– Fram kino jobber med å bevisstgjøre publikum og næringsliv på tilbud og muligheter hos dem. Alt som naturlig faller inn under kinodrift – men også alt de kan tilby utover dette. Kinoen arbeider aktivt med å få mer aktivitet i sine lokaler, til alle døgnets tider.

– Fram kino jobber kontinuerlig med forbedring av sine eksisterende konsepter i form av økt kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet.

– Fram kino har stort fokus på å forbedre kinoopplevelsen ut fra kinoens forutsetninger, med å tilpasse seg endrede ønsker og behov, og finne kreative løsninger for å gjøre kinoen mer attraktiv for publikum.

– Verdien av en sterk merkevare er også et punkt som trekkes frem. Fram kino jobber kontinuerlig med å skape en tydelig og synlig profil – og da spesielt innenfor sine ulike konsepter. Det visuelle uttrykket er også viktig for å treffe den yngre målgruppen – og for å holde på deres oppmerksomhet.

Engasjert publikum

– Videre har de et godt etablert forhold til publikum, som de spiller mye på og tar godt vare på. Publikummet beskriver hun som bevisst og engasjerte – og de er spesielt sterke innenfor skrekkfilm og kvalitetsfilm.

– Kinoen har et betydelig fokus på selve kinoopplevelsen og fronter ofte den – foran spesifikke filmer, for å bevisstgjøre publikum på opplevelsen utover filmen.

– Salgs og markedssjefen har en personlig touch og tilnærming til publikum i sosiale medier, noe hun tror tilgjengeliggjør kinoen i større grad. Dette gjør hun i form av å bruke mer mennesker enn produkter i promotering. De byr på seg selv; viser fram de ansatte, snakker til kamera, og viser behind the scenes. Hun prøver å vise publikum det hun mener at de faktisk vil se, for kun slik klarer de å beholde dem. Dette anser hun som en av kinoens absolutte styrker; det er dette som gjør at publikum vil følge med videre, og at de klarer å fange oppmerksomheten deres, og at de velger å engasjere seg.

Samarbeid med filmklubb

Kinoen har videre et bunnsolid og populært samarbeid med Bodøs filmklubb. Dette samarbeidet går nå på 20. året – og kinoen ser en stor interesse rundt dette samarbeidet.

For å ta vare på dette viktige, kvalitetsbevisste publikummet også utenfor sesongen til filmklubben har kinoen innført “Perledykkerne”. Dette konseptet ble kjapt populært og det er stor interesse for disse visningene blant deres engasjerte og kvalitetsbevisste publikum. Salgs og markedssjefens sier hun selv er spesielt engasjert og stolt over akkurat dette aspektet av deres kinodrift – og at dette er noe de har jobbet bevisst med de siste 5 årene. «Perledykkerne» visningene presenteres alltid av lederen i filmklubben, som også presenterer neste film i programmet. «Perledykkerne» er fremdeles et produkt i utvikling – og her tenker Benedikte det kommende året å innføre fordelsordninger og nyhetsbrev.

Annonse
Skroll til toppen