Annonse

Grunnkurs for nye kinosjefer, distributører og leverandører

Film & Kino arrangerte grunnkurs for kinobransjen 5-6 september.  Kurset rettet seg mot nye kinosjefer, distributører og leverandører.

Det var hele 35 nye ansatte påmeldt kurset som Espen Pedersen, direktør i Film & Kino, åpnet med å gå gjennom Film & Kinos virke og situasjonen for kinoene, samt utfordringene fremover for bransjen.  Deretter snakket Film & Kinos rådgiver i kinoteknikk og design, Robert Sigfusson, om den digitale kinohverdagen og om den kinotekniske rådgivningen som tilbys både kinoer og distributører. Film & Kinos rådgivningstjeneste, og trender innen teknologi.

Han ble etterfulgt av Christin Berg fra Nordisk Film Kino som fortalte om både fallgruver og tankegang ved programmering av filmer på kino. Ikke minst viser deg at kinopublikummet kan være veldig forskjellig ett hvor i landet du kommer. I tillegg understreket hun viktigheten av å gi publikum noe ekstra som spesialvisninger med regissører, seniorkinoer og lokale filmfestivaler etc. I tillegg viste Berg til at både kinovinduet og koronapandemien skapte ekstra vansker i forbindelse med programmeringen av kinoene.

Reklame på kino

En viktig inntjeningskilde for kinoene er reklame.  Bransjen var representert ved Julie Nilsen fra Capa og Christer Solberg fra MDN som viste til hvordan de kan bidra til økt inntjening for kinoene.

En viktig del av jobben for kinosjefene er tallgrunnlaget. Nils Tveten fra Filmweb gikk gjennom hvordan rapporteringssystemet brukes, mens Elisabeth Brinch fortalte deltakerne om kinoklubben. Frode Soleim loset dem gjennom Filmwebs bransjetjenster.

En viktig inntektskilde for kinoene ved siden av billettene er kiosken. Lars Rundgreen fra Location kom gjennomgikk godteritrender og inntjeningspotensialet – og hvordan drift av kiosken kan styrke kinoens økonomi.

Kulturhus og organisasjoner

Det norske kinolandskapet består av rundt tre hundre kinoer, hvor noen er kombinerte kulturhus og kinoer. Deltakerne fikk er en grundig gjennomgang av utfordringene deres ved Nina Hodneland fra Norske Kulturhus og Øystein Simonsen fra Tysvær Kulturhus.

Deretter fortalte Erlend Serigstad fra Bryne kino (og leder i kinosjefforbundet) om hva de kan tilby medlemmene.

Medietilsynet oppgaver er i endring. Distributørene selv har ansvaret for å sette aldersgrense, og Trude Kanestrøm fortalte om hvilke oppgaver medietilsynet har og hvilke regler kinoene måtte være oppmerksomme på.

Til slutt denne dagen kom Marte Stapnes fra Filmklubbforbundet som kunne fortelle om landets hundre filmklubber med tretti tusen medlemmer og hvordan de mange steder har et fruktbart samarbeid med kinoene – til felles glede både når det gjelder program og inntjening.

Kinoteknikk, stoler og distributører

Onsdagen begynte med Mark Kendall fra NEC som snakket om laserprojektorer og deres portefølje til kinoene. Fokus på miljø og strømsparing også. Nye seter og ekstra konformt viser det seg at publikum er villig til å betale for. Erfaringene viser at satsning på det området gir god inntjening. Det kunne både Thomas Pettersen fra Holmris/Formfunk og Torbjørn Hetland fra Skeie fortelle.

Blant årets deltakere på grunnkurset var flere nye distributører. Agnethe Buus Jensen fra Norske Filmdistributørers Forening fortalte om samarbeidet med Film & Kino om bransje- og filmtreff. Sammen med Anne Marte Nygaard gjennomgikk ut rutine når det gjelder filmbestilling, bruk av materiell, oppdatert nettside / programinfo, tall på rapportserver og info andre steder enn kino.  Til slutt i dette segmentet kom Nina Tryggvadottir fra Fjong film med hovedfokus på Eventkino.

Markedsføring av kinofilm

Etter lunsj var temaet markedsføring, sosiale medier og eventer. Før norske filmer kommer på kinolerret har det foregått en prosess over flere år hos produsent og distributør. Med utgangspunkt i Tre nøtter til askepott  fortalte Tom-Erik Kolåsæter, markedssjef i Nordisk Film Distribusjon, om den flerårige prosessen fra søknaden ble sendt til NFI og frem til kinopremiere. Det handlet både om målgruppe og markeds- og mediestrategi – fra plakatutvikling til markedsføringskanaler.

Han ble etterfulgt av Mari Lundefaret Steinsrud og Karoline Sandgren fra Nordisk Film Kino som snakket om bruk av sosiale medier. De viste til undesøkelser og snakket om strategier. Det ble også fortalt om eventer de har gjort på Øyafestivalen og under Palmesus i Kristiansand.

Stian Andersson fra Bravo fortalte om hvordan skjermer i foaje og ute kan styrke effekten av markedsføringen på selve kinoen.

Støtteordninger, kinoteknikk og historikk

Ole Petter Bakken fra NFI kunne fortelle deltakerne at det også for kinoene er mulighet for å få støtte til filmvisninger og spesielle arrangementer og gjennom tilskuddsordninger for filmformidling. NFI gir blant annet støtte til lokale kinotiltak og filmfestivaler – bidrag for å støtte bredden av kinotilbudet og tiltak som kinoene gjør som går utover det man normalt kan forvente. Det handler om å styrke kinoen posisjon som kulturaktør.

Det handler om god argumentasjon for hvordan tiltaket er med på å gjøre din kino til en mer relevant kulturinstitusjon for ditt publikum, og styrke kinoens posisjon i nærmiljøet, samt nn tydelig målsetting og en klar formening om ønsket måloppnåelse.

Tor Brede Michelsen fra Kinotech fortalte om trender innenfor laserprojeksjon, servere, lyd på kino og lerreter. Han viste også bilder fra selskapets seneste installasjoner.

Få sitter på så store kunnskaper som Ivar Halstvedt om norsk kinohistorie. Som på ale andre området er det viktig å kjenne fortiden for å kunne planlegge fremtiden. Halstvedt loset deltakerne gjennom norsk kino historie fra Kinematograf-Theatret åpnet 1. oktober 1904 og ble Norges første kino til kommunal overtakelse på 1920 tallet og frem til privatiseringen de årene.

Sosialt samvær og nettverk

Det å skape nettverk og ha sosialt samvær er også viktig for nye i bransjen.  Samling hos Film & Kino og felles  middag, gjorde at man fikk dyrket både nettverk og utvekslet erfaringer til felles nytte. 

Jørgen Stensland loset deltakerne gjennom det to dager lange programmet.

Annonse
Skroll til toppen