Annonse

Kinoseminar i Haugesund

På søndag 20 august kunne Film & Kino ønske velkommen til seminar på Caiano på Maritim hotell..Aller først ble Aamodt-statuetten delt ut til Maria Ekerhovd for hennes innovative, risikovillige og mangoldige arbeid som produsent av store og små filmer.

Det godt besøkte seminaret ble innledet av Ann Kristin Hansen fra Kvesst som snakke om den digitale kundereisen. Hun snakket om bruk av design for å skape de beste opplevelsene. Viktig å ha innsikt om kundene. Mennesker er vanedyr og ofte vil tidligere opplevelser bestemme innstilling til arrangementer. Menneskelige faktorer bestemmer ofte valg. AI vil sannsynligvis gjøre den digitale kundereisen enda likere og det er om å gjøre å ha en unik plan. Folk og opplevelser er nøkkelen for suksess. Man må lytte til kundene sine: Teste dem, utfordre seg selv og lytte til deres innspill. Man må ikke bare se på trender i samfunnet, men også på sammenhengen mellom trender. Se på gjestereisen før filmen, under filmen og etter filmen. Hun ba til slutt kinoene legge vekt på både det emosjonelle og de sosiale aspekter ved kinoopplevelsen.

Dernest kom Emil Mark Nørholm fra Atlas biografene. Emil driver den enkeltstående kinoen som ligger i et kjøpesenter 8 km utenfor København med sin kone. Kinoen har 5 saler. Hver sal har sitt eget konsept. Den store har scene som er viktig til konferanser og arrangementer. De har en gull og veloursal (Boutique) og 3 andre saler. De har en stor lounge der de serverer mat og drikke. Man kan kjøpe mat før filmen og bestille så man får den når man ankommer ca en time før. De legger stor vekt på å bygge sosiale arrangementer for de ansatte og de sier nesten aldri opp. De ønsker å presentere luksus til alle. Har masse events, blant annet Expat experience der utenlandsktalende kan se danske filmer med engelske undertekster. Imponerende konsept og en nydelige kino i utkanten av København.

Til slutt kom statssekretær Even Alexander Hagen og presenterte statur for kino- og filmformidlingsstrategien.  Han pekte på viktigheten av å bevare den desentraliserte kinostrukturen. Strategien vil prøve å forene statlige, regionale og kommunale virkemidler for filmformidling. Han pekte på at antall kinoer har gått noe ned de siste årene og pekte på utfordringer for kinoene, blant annet ved innkjøp av teknisk utstyr. Strategien blir noe utsatt, rekker ikke filmfestivalen i Tromsø som planlagt, men blir presentert i løpet av første kvartal neste år. Den vil inneholde status på film og kinofeltet, gjennomgang av statlige mål Eksisterende tiltak og virkemidler. Dagens fordeling av ansvar mellom organisasjonene og stat og kommune. Og vil inneholde forslag til tiltak, virkemidler og ny organsisering.

Annonse
Skroll til toppen