Annonse

Må kinoen betale vederlag til både Gramo og Tono?

I Norge har vi to rettighetshavergrupper som har hvert sitt byrå til å innkreve og betale ut penger når musikken deres blir spilt offentlig. Hvis kinoen spiller musikk for kunder og gjester må man betale for musikkbruken til både Gramo og Tono.

TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gramo representerer artistene og plateselskapene/produsentene. Det betyr at kinoer som kun har musikk i film i kinosalen bare trenger å forholde seg til TONO, mens de som også benytter musikk som er innspilt utover musikk i film må forholde seg til både TONO og Gramo. Det er kinoen som er ansvarlig for musikkfremføringen og må innhente tillatelse fra TONO på forhånd og betale vederlag for denne. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk, og uansett om musikken fremføres live eller innspilt (gjelder ikke musikk i film som det er inngått felles avtale med Film & Kino). For innspilt musikk utover musikk i film har Film & Kino inngått en felles musikkavtale for kinoene med Gramo.

Musikk i kinosalen:

Til Gramo skal det betales vederlag når det spilles musikk i kinosalen før filmen på eksempelvis reklameplakat, stillbilde, eller lignende. For musikk i reklamescriptene fra Capa og MDN skal det ikke beregnes vederlag til Gramo som tidligere praktisert (stillbildereklame), da dette isteden er omfattet av avtalen med Tono. Det skal imidlertid også rapporteres til Gramo hvis man har hatt innspilt musikk på et arrangement i forbindelse med en filmfremvisning, event, bedriftsarrangement, eller lignende.

Til Tono skal det betales vederlag på 1% av billettinntekter (ekskl. mva). For filmvisninger uten billettinntekter skal det betales et vederlag til Tono på kr 1,- pr besøkende. Vederlaget som betales til Tono gjelder for musikken i filmene i kinosalen (reklamefilm/trailer/kinofilm), som blir avregnet filmmusikk-komponistene. Det skal også rapporteres til Tono hvis man har hatt live musikk på et arrangement i forbindelse med en filmfremvisning, event, bedriftsarrangement, eller lignende.

Musikk i fellesareal:

Det skal betales vederlag til Gramo når det spilles musikk i foajè, kiosk, eller cafè (ivaretatt i fellesavtalen for kino).
Det skal betales vederlag til Tono når det spilles musikk i foajè, kiosk, eller cafè (hver kino må inngå separat avtale).

Nærmere om Gramo vederlaget:

Vederlaget beregnes ut fra kinoens besøkstall når det spilles musikk som beskrevet over i punktet «Musikk i kinosalen», samt gjesteområdenes størrelse og åpningsdager.
Endringer i musikkbruken, adresse og firmanavn, opphør eller overdragelse av virksomheten til andre skal meddeles Gramo skriftlig.

Vederlagsavtale for musikk i kinoer for 2023 kan lastes ned her

Nærmere om Tono vederlaget:

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Dette etterfaktureres månedlig basert på billettinntekter fra foregående måned. Tallene innhentes fra rapportserveren. Musikkfremføring som tilbys kunder i kinoens lokaler må klareres med TONO-tillatelse. Med kundelokaler menes kiosk, fellesarealer, cafè, og lignende. Vederlaget beregnes etter lokalets størrelse (antall kvm).

Endringer i musikkbruken, adresse og firmanavn, opphør eller overdragelse av virksomheten til andre skal meddeles Tono skriftlig.

Se nærmere om kino på TONO sine nettsider her: https://www.tono.no/kunder/radio-tv/

For spørsmål rundt fellesavtalene med TONO og Gramo ta kontakt med administrerende direktør Espen L. Pedersen i Film & Kino.

Annonse
Skroll til toppen