Annonse

Stortingspolitikere forsvarer sovende lov om kinoforbud på søndager

Stortinget vurderer å opprettholde loven om kinoforbud før klokken 13 på søndager. Politiet mener at kinovisninger ikke krenker det «gudstjenestelige livet.»

Aftenposten har tatt opp at kinoer ikke kan vise filmer på søndager før klokken 13 på søndager. Dette var ukjent for noen stortingspolitikere, viser avisens artikkel.

Venstre, Høyre og Frp har foreslått å endre regelen, men forslaget mangler flertall.En samlet venstreside, med unntak av MDG, blokkerer forslaget og ønsker å beholde dagens lov. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) støtter dette synet.

Politiet godkjenner alle søknader

Bakgrunnen for kinoforbudet på søndager før klokken 13 går tilbake til «Sabbatsforordningen av 1735.» Formålet er å unngå konkurrerende aktiviteter i kirketiden, i samsvar med folkets rettsfølelse.

Selv om kinovisninger allerede finner sted på søndager, har lokale politidistrikter makt til å gi unntak. Politiet i Oslo bekrefter at de godkjenner alle søknader fra Nordisk Film AS om dispensasjon.

Flere politidistrikter landet rundt har lignende holdninger, og kinoer viser filmer på søndager uten klager. Høyres Turid Kristensen, som foreslo å endre loven, finner dagens situasjon absurd.

Vil ikke endre

Kjersti Toppe avviser behovet for endring og mener dagens regler er rimelige. Hun vil ikke iverksette tiltak for å håndheve kinoforbudet, til tross for stortingsflertallets syn.

Mimir Kristjánsson, som står bak forslaget om å beholde søndagen som en annerledesdag, understreker viktigheten av å unngå tidlig arbeid på søndager.

Rødt, KrF, og SV støtter også bevaringen av loven, med argumenter om å beskytte søndagen som en dag fri fra arbeid og aktiviteter. Kathy Lie, medlem av kultur- og familiekomiteen, uttrykker bekymring for at lengre åpningstider på kinoer vil føre til at flere må jobbe på søndager, reduserer dermed folks tid til andre aktiviteter.

Museer og Tusenfryd er unntatt

Det blir også nevnt forslaget om å inkludere museer og aktivitetsparker i loven som tillater utvidede åpningstider på søndager. Argumentet mot dette er at museer og aktivitetsparker betraktes som turistdestinasjoner, og det blir ikke foreslått å begrense gjeldende regler for kinodrift.
Partiene SV, Rødt, og KrF blir spurt av Aftenposten om de vil sikre at det foreslåtte forbudet blir håndhevet, men det er ikke gitt noen svar fra disse partiene.

Annonse
Skroll til toppen