Annonse

Vellykket regionalt seminar for Innlandet

Det regionale seminaret for Innlandet ble arrangert på Hamar kino tirsdag 19 mars. 30 deltakere og innledere var med på seminaret.

Seminaret begynte med et segment om barn og unge. Først snakket Berit Andersen fra NFI om deres barne- og ungdomsundersøkelse og om den nye skolekinoportalen, skolekino.no.

Deretter satt deltakerne i gruppe diskusjoner som handlet om hvordan man kan øke besøk og aktivitet på kinoene. Til slutt var det en paneldebatt ledet av Ivar Halstvedt fra Kulturmeglerne med Berit Andersen, og kinosjefene Sergio Chavez fra Tynset, Clarissa Bergh fra Lillehammer og Silje Utkilen fra Hamar. I panelet var også to niendeklassinger fra Hamar.

Etter dette fikk vi høre om kinopiloten til UngINN prosjektet i Innlandet. Dette har vært et prøveprosjekt på 3 år der ungdom i Innlandet har fått 20 kroner i avslag på kinobilletten ved å bruke UngINNs medlemskort. Gode resultater fra dette prosjektet.

Deretter snakket Tor Brede Michelsen fra Kinotech om aktuelle tema innenfor kinoteknikk og design. Etter en pause snakket Kolbjørn Kalsås fra Skeie om nyheter fra Skeie og viste trender og nye installasjoner innenfor Seating og kinostoler. Han ble etterfulgt av Elisabeth Brinch fra Filmweb, som snakket om Norgesbilletten og gavebilletter. Om nettsider og portalen og til sist om kinoklubben og filmer som kommer her.

Til slutt fikk vi interessante betraktninger rundt kinoreklame og mediemarkedet fra Ronny Lieblein fra Media Direct Norge. Som vanlig mye statistikk rundt kinogjengerne her. Clarissa Bergh fra Lillehammer kino snakket om sine erfaringer med selvbetjente kasser i kiosken og helt til slutt var det Film & Kino sin tur. Robert Sigfusson viste hvordan man kan bruke 3D tegninger for å beskrive prosjekter, og om hvilke trender som gjelder på markedet. Han viste også bilder fra det nye kulturhuset på Steinkjer som vant prisen for kinoteknikk og design på kinokonferansen i Fredrikstad i høst. Avslutningsvis snakket Film & Kinos direktør Espen Pedersen om kinotrender og kinostatistikk og om Film & Kinos politiske arbeid.

Gode samtaler og hyggelig samvær med kinoene fra Innlandet.

Annonse
Skroll til toppen