Annonse

7 av 10 filmer på kino får støtte fra Film & Kino

I årsmelding som i disse dager sendes organisasjonens medlemskommuner fremkommer det at 142 av 206 filmer som ble vist på kino i 2011 var støttet av Film & Kino med 7,3 millioner kroner.

– Dette bekrefter at vi har et lite filmmarked og at det bare er de aller største kommersielle suksessene som klarer seg uten støtte. Dette er blitt enda tydeligere i det digitale systemet hvor vi har lagt om støtteordningene våre fra kopistøtte til oppsettingsstøtte, noe som også har gjort at flere filmer enn før får støtte, sier administrerende direktør Lene Løken i Film & Kino.

I tillegg fremkommer det av årsmeldingen at det ble gitt filmstøtte for til sammen 2,5 millioner kroner til kvalitetsfilm på DVD/Blu-ray Disc. Støtten fordelte seg på 160 filmer, 10 synstolkede filmer og 28 norske kortfilmer.

Film & Kino støttet ulike ordninger og tiltak for kino- og videobransjen med 50,7 millioner kroner i 2011.

Annonse
Skroll til toppen