Annonse
Foto: Per Olav Heimstad

Nybyggordningen (Newbuilds)

Ordningen med digitaliseringen av norske kinoer ble igangsatt 1/7/10 og omfatter totalt 420 eksisterende kinosaler (inkludert et antall eldre digitale systemer). I tillegg ble det i avtalene gitt rom for opptil 42 (10%) nye digitale systemer  (”newbuilds”) etter utløpet av den regulære utrullingsperioden. Denne ble avsluttet pr. 01.07.2012. Fra denne dato begynner også Nybyggordningen og løpe.

Antallet 42 saler er absolutt. Hvilke saler som blir tatt med blir avgjort av følgende: Det må foreligge vedtak i styre og kommunestyre om bygging av ny sal. Avtale må underskrives med Film & Kino og til slutt vil deltakelsen avgjøres av progresjonen. Ved forsinkelser kan prosjektet i siste instans skyves ut av ordningen.

Vilkårene i denne ordningen er ikke like gode som i den opprinnelige ordingen: Første året (01.07.2012-01.07.2013). Vil deltakende kinoer kunne la 80 % av kostnadsbasen ved digital installasjon av basispakken gå inn i en tredeling mellom de deltakende parter (kino, Film & Kino, distributører ved vpf). Neste år er det 60 % der dette kan gjøres. Året etter 40%.

Kinoen vil her selv måtte legge ut for alt utstyret og vil få betalt inn et kvartalsvis støttebeløp fra ordningen.

For mer informasjon ta kontakt  med Avdelingsdirektør Jørgen Stensland i fagavdelingen.

 

Annonse
Skroll til toppen