Annonse

Når de unge tar ansvar

Vi møter fire ungdommer i tenårene som representerer hvert sitt politiske ungdomsparti; AUF, Unge Høyre, SU og FpU. Ungdoms politiske engasjement er ofte veldig rettet mot saker de engasjerer seg spesielt mot, eller organisasjoner som representerer en særlig form for aktiv motstand. Og ungdom i tenårene har gjerne sin helt åpenbare rettferdighetssans. Når de skal modnes inn mot debatter, lære seg retorikk og argumentasjonsteknikk, er disse fire ungdommene nesten som sportsutøvere i sitt engasjement. Vi lærer dem å kjenne i den perioden hvor de selv skal prestere personlig, og der de skal «ta hjem» seieren som et lag.

Det kan kanskje være urettferdig å trekke inn sportsmetaforen når man snakker om filmen Til ungdommen. For først og fremst står de fire ungdommene som gir av seg selv, og forteller om sitt engasjement, uavhengig det endelige resultatet. Men når man møter åpenhjertige unge mennesker så kjenner man på seg viljen til å prestere, og kanskje enda mer, uviljen for å mislykkes. Til ungdommen portretterer dette på en fin måte.

Men Til ungdommen har også en annen side, fordi den kronologisk følger de fire unges engasjement gjennom lengre tid (2009-2011) som også kommer til å handle om terrorangrepene 22. juli. Det er alltid noe uforutsett med en dokumentarfilm som over tid følger en prosess, der handlinger utenfor de fire hovedpersonene kan spille inn, direkte eller indirekte. I denne filmen var en av de fire ungdommene selv på Utøya 22. juli, og overlevde. For de tre andre er det ikke vanskelig å se at hendelsene preger dem, og at man kan se at de kjenner dette som angrepet på en generasjon, som de selv er del av.

I nyere norsk film har man sett Margreth Olins film Ungdommens råskap, som en film som følger en gruppe ungdommer over et helt år. I den filmen er skolen med elever og lærere et mikrounivers som fungerer fint for filmens fortelling, uten den samme dramatiske hendelsen som endrer alt. I Til ungdommen er ungdommene kommet over den skoletrøttheten som speilet seg i Olins film. Nå er dette ungdommer som vil ta ansvar, og bruke sitt engasjement til å styrke sin individuelle rettferdighetssans, på vegne av alle.

Til ungdommen har kinopremiere 31. august 2012.

Annonse
Skroll til toppen