Annonse

Fremtidens kino

Kurset vil blant annet ta opp følgende tema:

  • Kinorommet: Fokus på selve lokalet og kinoopplevelsen. (Bruk av fellesrommet, fokus på kinoen som sosialt møtested, bevaring av gamle kinoer i nybygging, nye trender.)
  • Digital formidling: Digital verden utenfor kinosalen (kommunikasjon mot sluttbruker, digital kommunikasjon utenom kinolerretet, branding av nye digitale opplevelser).
  • Filmopplevelsen: Dolby Atmos (3-D lyd), High frame rates, integrasjon av systemene på kinoen: Nyheter innenfor kinoteknologi og opplevelsen av denne.
  • Meropplevelsen: Trender innen servering og kioskdrift.

Vi kommer nærmere tilbake med mer informasjon om innholdet og foredragsholderne. Enkelte foredrag vil trolig bli holdt på engelsk.

Tid og sted
Seminaret vil sannsynligvis starte fra lunsjtid onsdag 7. november til lunsjtid fredag 9. november. Vi har valgt Kristiansand fordi Fønix kino før seminaret blir testkino for Dolby Atmos, et av de nye 3-D lydsystemene.

Betingelser
Egenandel per deltaker er kr 1 500. Film & Kino dekker følgende for 1 deltaker per kino:

  • Overnatting kr 250 per natt. Reise: Halvparten av reisekostnadene begrenset oppad til kr 1 500.
  • Det vil være mulig å melde på flere deltakere per kino, men da uten reisestøtte.
  • Faktura sendes fra Film & Kino etter påmelding. Påmeldingsfristen er onsdag 3. oktober 2012.

Endelig program sendes de påmeldte på kurset
Lenke til påmelding ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.
 

Om Dolby Atmos
Om High frame rates

 

Annonse
Skroll til toppen