Annonse

Anbefaler salg av 49 prosent av aksjene i Bergen kino

I en
pressemelding fra Byrådet i Bergen ble det 23. januar offentliggjort at det er inngått
avtale med SF Kino AS om salg av 49 prosent av aksjene i Bergen kino. Avtalen
er inngått med forbehold om bystyrets godkjennelse.

Den
gjennomførte selskapsgjennomgangen av Bergen Kino AS med datterselskaper verdsetter
selskapet til 180 millioner kroner. Dette vil gi Bergen kommune 88 millioner
kroner for salget av 49 prosent av aksjene. Prisen er fastsatt etter at
kinobygget i Magnus Barfots gate er blitt skilt ut i et eget aksjeselskap som
kommunen vil eie 100 prosent,og hvor selskapets verdijusterte egenkapital er på
anslagsvis 30 millioner kroner. 

SF Kino AS
er en del av det svenske mediekonsernet Bonnier, som er den største aktøren
innen kinodrift i Norden. I Norge driver SF Kino AS virksomhet i Sandvika,
Sarpsborg, Tønsberg, Moss og Lillestrøm, og har i tillegg eierandeler i kinoer
i Stavanger, Sandnes og Skien. SF Kino AS kommer som følge av avtalen med
Bergen kommune til å flytte sin forretningsadresse til Bergen, og vil som en
strategisk partner bidra til videreutviklingen av Bergen Kino og dets
datterselskaper i årene fremover. Partene er også enige om at Bergen
Internasjonale Filmfestival (BIFF) skal videreføres i sin nåværende form.

Saken vil
bli sendt frem til behandling i Bergen bystyre i mars måned 2013.

 

Annonse
Skroll til toppen