Annonse
Ungdommer som deltok på Safer Internet Day 2013.

Digital dømmekraft er ikke valgfritt

Det å få opplæring i digital dømmekraft skal ikke, og kan ikke, være tilfeldig, sa Pia Lang, prosjektleder i Medietilsynet Trygg Bruk fra podiet på Litteraturhuset 5. februar. For å sette digital dømmekraft på agendaen inviterte Medietilsynet til debatt, der blant annet et knippe ungdommer og statssekretær fra Kunnskapsdepartementet deltok.

Mange elever får ikke opplæring

4 av 10 elever mellom 9 og 16 år sier de ikke har lært om trygg nettbruk på skolen. Dette til tross for at det har vært implementert i Kunnskapsløftet siden 2006. Problemet synes å være både forskjellige prioriteringer i kommuner, svært forskjellig kompetansenivå både blant skoleeier og lærere, samt usikkerhet til temaet i skolehverdagen.

Løsninger i sikte?

Statssekretær Elisabeth Dale forsikret om at digitale ferdigheter skulle undervises i skolen, og at de, gjennom Senter for IKT i utdanningen og andre tiltak jobbet med å gi kommuner og skoler best mulig utgangspunkt for dette. Til stede var også Erik Westrum fra Drammen kommune, som presenterte de to sidene IKTplan.no og digitaldømmekraft.no som er ressurssider utviklet av Drammen kommune, men som ligger åpne for bruk av alle som ønsker det. Her vil skoler og lærere finne eksempler på hvordan de kan gå frem for årstrinn, temaer og praksis i bruk av digitale verktøy, systematisk knyttet opp mot læreplanen og kravene som fremgår der.

Medietilsynet Trygg Bruk setter hele dette året fokus på skolen og digital dømmekraft, du kan finne ressurser, inkludert de fra Drammen kommune, på Medietilsynets nettsider om skole.

Les om Medietilsynets ønskeliste til Kristin Halvorsen.
Du kan også besøke NRK skole.

Annonse
Skroll til toppen