Annonse

Prosjektstøtte til filmfestivaler

Film & Kino har avsatt midler til støtte for norske filmfestivaler. Støttemidlene vil bli tildelt av et eget festivalutvalg. Prosjektstøtte kan søkes av alle filmfestivaler som fikk grunnstøtte ved første tildeling i 2013 og som arrangerer festivalen annet halvår 2013. Søkere må ikke ha søkt om prosjektstøtte ved første utlysning.

Les mer om søknadsprosessen her.

Lenke til søknadsskjema.

Søknad må sendes innen fristen 15. april 2013.

Annonse
Skroll til toppen