Annonse
Illustrasjonsfoto.

Bonnier og Ratos skaper Nordens største kinoaktør

SF Anytime som i dag er en del av SF Kino inngår ikke i sammenslåingen. Avtalen er betinget av berørte konkurransemyndigheters godkjennelse og forventes å være sluttført i april 2013.

SF Kinos administrerende direktør Jan Bernhardsson får samme funksjon i det nye selskapet. Selskapet vil ha virksomhet i Sverige, Finland, Norge, Estland, Litauen og Latvia. Eierne av Ratos og Bonnier vil støtte det nye selskapets langsiktige vekstambisjoner i eksisterende og i nye markeder, fremkommer det i pressemeldingen om sammenslåingen.

SF Kino og Finnkino er ledende i sine respektive markeder og virksomhetene kommer til å drives videre under de eksisterende selskapsnavnene. Det nye selskapet vil ha virksomhet i Sverige, Finnland, Norge, Estland, Litauen og Lativa.

– Denne avtalen er den beste mulige avtalen for Bonnier. Vi blir deleier i et nytt kinoselskap med store vekstmuligheter. For Bonnier er dette en offensiv avtale og vi er utrolig optimistiske for fremtiden. Ekstra glade er vi for at vi har fått akkurat Ratos som partner. Bonniers langsiktige engasjement i filmmarkedet ligger fast, samtidig som vi nå går inn i en ny og spennende fase der det nye selskapet både kan ta en lederposisjon i bransjeomleggingen og fortsatt slå ring om et bredt, lokalt filmtilbud, sier Jonas Bonnier, administrerende direktør i Bonnier.

– Til sammen er Ratos og Bonnier en sterk eierkombinasjon. Det nye kinoselskapet har et langsiktig fokus, bred kunnskap om kinobransjen og har finansiell styrke. Vi skaper nå regionens største kinoselskap, der sterke lokale varemerker går sammen for å bli en enda mer konkurransedyktig og dermed sikre ett fortsatt attraktivt filmtilbud i Norden og i Baltikum, sier Ratos administrerende direktør, Susanna Campbell.

– Det nye selskapet får en drømmeposisjon i det europeiske kinomarkedet. Både SF Kino og Finnkino er i dag i vekst på grunn av god lønnsomhet. Sammen får vi ressurser til å investere ytterligere slik at vi kan tilby publikum et bra filmtilbud og de best mulige kinoopplevelsene, sier Jan Bernhardsson, administrerende direktør for SF Kino.

Ratos har hatt virksomhet i Norge i lang tid og er blandt annet hovedeier i Arcus-Gruppen, Jøtul, Håg (gjennom SB Seating) og har nylig sammen med Ferd ervervet Aibel. Bonnier har også i lang tid hatt virksomhet i Norge, blant annet gjennom forlaget Cappelen Damm og SF Kino som inngår i SF Bio.

Enterprise value for 100 prosent av selskapet utgjør opp til ca 3 milliarder svenske kroner. Det nye selskapet kommer til å omsette for ca 2 600 millioner svenske kroner, med et driftsresultat (EBITA) på ca 360 millioner svenske kroner. Oppkjøpet gjennomføres gjennom en sammenslåing av SF Kino og Finnkino, og medfører ikke kapitalinnskudd fra Bonnier og foreløpig ikke noe fra Ratos.

SF Kino er Nordens største kinoaktør, med kinoer i Sverige og Norge. Totalt har SF Kino 43 kinoer og 282 kinosaler med til sammen cirka 38 000 seter. Finnkino Oy er den største kinoaktøren i Finnland og i Baltikum med 24 kinoer og 158 kinosaler med til sammen ca 27 000 seter. Utover dette drives det filmdistribusjon og noe distribusjon av dvd-filmer.

 

Om Ratos
Ratos er et børsnotert investeringsselskap med industrielt fokus som gjør strategiske investeringer i nordiske virksomheter. Bedriftsideen er over tid å skape høyest mulig avkastning gjennom et profesjonelt, aktivt og ansvarsfull utøvelse av eierrollen, i henholdsvis mellomstore til store nordiske unoterte selskap. Ratos er børsnotert på Nasdaq OMX Stockholm og børsverdien anslås til ca 21 milliarder svenske kroner.

Om Bonnier
Bonnier AB ble grunnlagt i 1804 i København og er i dag Nordens største mediekonsern med virksomhet i 20 land og rundt 10 000 ansatte.

 

Annonse
Skroll til toppen