Annonse
Foto: Egil Hansen.

Viktige filmkulturelle tiltak mister støtte

Avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond, som finansierer Film & Kinos arbeid, fortsetter å falle på grunn av svikt i DVD-salget, og det er nå klart at det må kuttes kraftig i Film & Kinos budsjetter for 2013 og 2014.

Dette fører blant annet til at: 

  • filmkulturelle tiltak for barn og unge ved de regionale filmsentrene i sin helhet faller bort i 2013
  • støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort i 2014
  • støtten til filmfestivalene halveres fra 2014
  • budsjettkuttene også vil omfatte den støtten Film & Kino gir til import og distribusjon av kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD.
  • Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter, noe som særlig rammer barn og unge i distriktene.

– Film & Kinos økonomiske støtte til filmkulturelle tiltak bidrar til å opprettholde den kulturelle grunnmuren i Norge. Det er derfor viktig for oss allerede nå å varsle om budsjettkuttene, slik at det så raskt som mulig blir funnet alternativ økonomisk støtte til de filmkulturelle tiltakene som organisasjonen så langt har støttet, sier styreleder Knut Even Lindsjørn i Film & Kino.

Bakgrunn
Salget av DVD økte kraftig på 2000-tallet. Det ga store inntekter til Norsk kino- og filmfond, som administreres av Film & Kino. Da filmmeldingen (St. meld. nr. 22) kom i 2007 ble det lagt opp til en arbeidsdeling mellom institusjonene på filmområdet.  Film & Kino ble tildelt nye oppgaver av Kulturdepartementet i de påfølgende årene. Dette medførte at Film & Kino i 2011 var tilført nye oppgaver for mer enn 23 millioner kroner. Midlene skulle blant annet gå til støtte til filmfestivaler, cinematek og regionale filmtiltak for barn og unge.

Parallelt med at Film & Kino ble tilført de nye oppgavene startet nedgangen i salget av DVD. Dette skyldes blant annet lovlig og ulovlig nedlasting av film fra nett samt publikums overgang til nye elektroniske distribusjonskanaler.  Fra inntekter på 95 millioner kroner i 2007, er prognosen for 2013 60 millioner kroner. For 2014 er prognosen 52 millioner kroner.

Reduksjonen i inntekter har allerede medført betydelige kutt i administrasjonen og i filmkulturelle tiltak. Fra før har organisasjonen lagt ned programmeringstjenesten S-kino og redusert Bygdekinoens drift med 30 spillesteder. Tilskuddene til filmfestivaler, cinematek og filmarbeidet for barn og unge er redusert og tidsskriftet Film & Kino er overført til nye eiere. Film & Kinos organisasjon er også redusert med 6,5 årsverk.

 

Annonse
Skroll til toppen