Annonse

Mediekonferansen 2013 – for lærere

Medietilsynet jobber med å trygge barn og unges mediebruk, og har blant annet som oppgave å vurdere og å sette aldersgrenser på kinofilmer. Dette har vært en statlig oppgave i 100 år (!) – noe Medietilsynet vil markere i høstens mediekonferanse. Årets konferanse vil derfor ha fokus på barn og film – og hva som påvirker, og har påvirket, forståelsen av forholdet dem i mellom det siste århundret.

Gjennom ulike innfallsvinkler vil konferansen belyse hvordan synet på barn og deres behov for beskyttelse har endret seg i takt med samfunnets og medienes utvikling. Videre vil konferansen fokusere på barn og unges film- og mediekompetanse, og deres bruk av film i skole og fritid.

Påmelding til konferansen kan gjøres via Medietilsynets nettsider i slutten av august.

Annonse
Skroll til toppen