Annonse

Filmmanuskriptet – handlingens tekst

Det har aldri vært enklere å lage sin egen film. Man kan filme med mobilen og klippe den sammen med gratis redigeringsverktøy før man tilgjengeliggjør den på internett med et tastetrykk. Den delen av filmproduksjonen som har forblitt ”analog”, like tilgjengelig som før, men også like vanskelig, er manusprosessen. Det har ikke blitt enklere å skape den gode historien og å få den ned på papiret på en måte som berører og gir mening.  Her finnes det ingen snarveier, og løsningen for unge filmentusiaster blir ofte blir å hoppe over denne delen av arbeidet og begynne rett på selve filmingen.

Men det ligger et stort, kreativt og morsomt utfoldelsesrom i arbeidet med det tekstlige grunnlaget for en filmproduksjon. Her utforskes historie, karakterer og enkeltscener. Man skaper noe av ingenting. En tanke blir til en idé som vokser og formes av ens eget sinn, erfaringer, holdninger og smak.

Filmmanuset er handlingens tekst, og her fortelles kun gjennom hva vi kan se og hva vi kan høre. Et manus kan være fullt av skrivefeil og samtidig fullt av spenning, liv og følelser. Ordene er ikke målet i seg selv, de er veien til en meningsbærende dramatisk opplevelse. Metoder for arbeid med dramatisk tekst kan derfor også være et godt arbeidsredskap i forhold til skriftlig svake elever. Framføring av teksten og diskusjon rundt innhold vil dra fokus vekk fra ordene og over på hva som formidles.  

Med dette kurset ønsker vi å spre kunnskap og entusiasme rundt denne formen for tekstutvikling, og gjennom øvelser og diskusjon vil vi gi lærerne metoder de selv kan bruke i undervisningen. Kurset vil gi lærerne kunnskap om forskjellige innfallsvinkler til idé- og manusutvikling, enten som del av et medieprosjekt eller som redskap for å undersøke tekst. 

Forløp
Lærerne tilbys en 2-dagers workshop der dramatiske situasjoner skapes, spilles ut og diskuteres.

Deltagerne vil få erfaring i enkle teknikker for idéutvikling, samt veiledning i hvordan situasjonene de skaper kan videreutvikles til gode filmatiske situasjoner.

Ut fra de dramatiske situasjioner som skapes, vil det bli sett nærmere på hva som gjør en historie god, hva som gjør den verd å fortelle til andre, samt filmmediets muligheter til å vise i stedet for å fortelle i ord. Videre vil vi se nærmere på karakterer og karakterfordypning. Vi vil også vurdere hvordan metodene vi utforsker lar seg overføre til klasseromssituasjonen.

Mål for kurset
At læreren skal bli godt rustet til å inspirere sine elever til å dikte gode historier, samt kunne gi dem gode idéutviklingsstrategier som de vil ha glede av også på andre fagområder.

At læreren med dramatisk tekst skal kunne spre skaperglede også blant elever som ellers ikke er komfortable med en skriftlig uttrykksform.

Å løfte manusets posisjon og forståelsen for manusets viktighet i filmproduksjon, slik at manusarbeidet blir en spennende og prioritert del av filmprosjekter i skolen.

Målgruppe
Medielærere og norsklærere, samt lærere med lyst til å arbeide med tekst i en aktiv form.

Praktisk
Det holdes to kurs sentralt i Porsgrunn. Informasjon om kurslokaler kommer senere. Max deltagerantal 14 per kurs.

Kurs 1: Onsdag og torsdag 13. og 14. november
Kurs 2: Onsdag og torsdag 20. og 21. november

Hver kursdeltaker betaler en kursavgift på kr 200 for lunsj, kaffe og forfriskninger.

Påmelding
Påmelding til kirsten@sornorskfilm.no senest 14 dager før kursstart. Merk mail med ”påmelding filmmanuskript” og kursnummer.

Kurset er støttet av Film & Kino og er et samarbeid mellom Sørnorsk Filmsenter og Kulturhuset i Porsgrunn. Kursholder er manusforfatter Kathrine Valen Zeiner.

Annonse
Skroll til toppen