Annonse

UCS vant anbud

Landet ble delt inn i syv kinosoner:

1. Nordisk (Oslo, Norsk Kino og Drammen).
2. SF (SF-kinoene, inkludert SF Stavanger/Sandnes og Bergen).
3. Kinosør og Aurora Kino.
4. Trondheim Kino.
5. Region Vest.
6. Øvrige kinoer med tre eller flere saler.
7. Øvrige kinoer med en eller to saler.

I konkurransen ble det lagt opp til at ingen skulle vinne mer enn 67 prosent av salene, og ingen skulle vinne mindre enn 33 prosent. Dette kunne fravikes dersom det var svært stor avstand mellom vinneren og nummer to i alle gruppene.

Det ble avholdt en forhandlingsrunde der begge aktørene ble fortalt hvor de hadde forbedringspotensial.

Etter at reviderte anbud innkom, ble Unique Cinema Systems kåret til vinner i alle syv gruppene. Det var betydelig forskjell i pris mellom de to aktørene og noe mindre forskjell i kvalitet, men også denne gikk i fordel av Unique Cinema Systems.

Totalt var Unique Cinema Systems bedre i alle soner og ble kåret til vinner i alle anbudsgruppene.

Klagefrist er 23.12.2013. Dersom ingen klager innkommer, underskrives kontrakt i begynnelsen av januar 2014.

 

NOC står for Network Operation Center og innebærer overvåkning og feilretting over nett/telefon og eventuell utrykning dersom problemet ikke løses på annen måte. Alle kinovisninger i Norge overvåkes av et NOC-senter og mange problemer kan løses uten at teknikere vil måtte rykke ut. NOC-leverandøren må imidlertid ha teknisk kyndig personale på NOC som kinoene kan nå på telefon.

Annonse
Skroll til toppen