Annonse

Tilbyr Bokhylla.no og Norsk filmografi

Norsk filmografi
Filmografien skal gi bred og omfattende informasjon om alle norske langfilmer og fakta knyttet til produksjonen av filmene. Du kan søke på tittel, navn, årstall og annen fritekstinformasjon som er tilgjengelig i basen. Du kan finne informasjon om hvem som har vært med på å lage filmen, selskap som har vært involvert, skuespillere og rollenavn, samt handlingsreferat, sensuropplysninger og annen relevant informasjon.

Filmografien er en åpen løsning på nett, fritt tilgjengelig for alle.

Norsk filmografi er lansert som en betaversjon. Det innebærer at sideoppsett, tekstmengde samt utvalg av informasjon og søkefelt må anses som foreløpig. Det vil i testversjonen også forekomme mangler og feil, men dette arbeides det fortløpende med å rette opp.

Bokhylla.no
I Bokhylla.no finnes nå mer enn 140 000 bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Bøkene kan leses på nett av alle med norsk IP-adresse. Her kan du søke på tittel, forfatter, tema, utgivelsesår eller ord som forekommer inne i bøkene. Bøker som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet kan også lastes ned og skrives ut.

Det er sju år siden Nasjonalbiblioteket startet den systematiske digitaliseringen av samlingen som et ledd i arbeidet med å bevare den for fremtiden og gjøre den tilgjengelig for publikum. Bokhylla.no er en viktig del av dette arbeidet.

Bokhylla.no vil inneholde rundt 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017.

Annonse
Skroll til toppen