Annonse

Animasjonsfilm i klasserommet

Adjunkt og animasjonsinstruktør Bente Aasheim har gjennom 14 år benyttet animasjonsfilm som metode for kreativ og motiverende tverrfaglig undervisning i skolen. Samtidig kurser hun andre lærere i hvordan organisere barn og unge i animasjonsarbeid og med enkle grep integrere ulike fagområder i de elevproduserte filmene.

Nylig var hun på Karlsrud skole i Oslo for å animere renessansen, og Aasheim forteller til Skolekinonytt at når det skal lages filmer om et faglig tema, fordyper elevene seg i forkant og diskuterer i grupper hva som skal med eller ikke.

– Normalt ville elevene lest teksten, besvart oppgavene på arket og reprodusert det de har lest uten å reflektere nærmere. I dette tilfellet skal de lage det de har planlagt og da må de inn i kildene for å få klær, interiør og miljø så historisk korrekt som mulig, forteller Aasheim til Skolekinonytt når vi møter henne på Filmens hus i Oslo.

– Det ligger mye skjult læring i dette arbeidet, for du husker når du har sittet der og blant annet tegnet venetianske murhus, studert og lest om arkitektene. Du får det inn med alle sanser.

Teknologien har åpnet dører
I regi av blant annet Norsk filminstitutt og Film & Kino har Bente Aasheim reist landet rundt i en årrekke og holdt kurs og foredrag om animasjonsfilm som metode i undervisning. Hun er nå med i Den Kulturelle Skolesekken i Oslo og deres Skoleutviklingsprosjekt (SKUP), og forteller at kostbar programvare og kamerautstyr tidligere var en hindring for mange å komme i gang. Dette bildet har nå endret seg.

– Etter at iPad slo gjennom, kombinert med økt fokus på digitale verktøy i skolen, har det tatt helt av. Og jeg vet at i alle kurs jeg har, og i alle klasser jeg møter, sår jeg noen frø fordi den teknologiske utviklingen har senket terskelen betraktelig for alle å kunne lage animasjonsfilm.

Samtidig ser hun at det er lettere for barneskoler å gjennomføre store prosjekter enn det er for ungdomsskoler, hvor enkelte faglærere ikke vil gi slipp på sine timer eller se at man fint kan jobbe med flere fag samtidig.

– Jeg poengterer sterkt på mine kurs at digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende som elevene skal gå ut med fra skolen. La barna få uttrykke seg mer kreativt utover å skrive et Word-dokument eller lage en Powerpoint, er den klare oppfordringen fra Aasheim.

Finner skjulte talenter
Bente Aasheim anser seg som forkjemper for de barna som aldri kommer til sin rett i klasserommet. Det kan være barn som har store lese- og skrivevansker og som kanskje aldri rekker opp hånden i klasserommet. Men de klarer å lage en film og hun blir like rørt av å se hvor stort det er for dem å kunne trykke inn play-knappen til smartboardet i klasserommet og vise frem for resten av klassen hva de har vært med på å lage.

– Jeg har ofte opplevd å finne skjulte talenter blant barn når vi har jobbet med filmprosjekter fordi det er noe ganske annet enn den vanlige skolehverdagen. Plutselig kommer det en gutt med fiolin for å spille inn filmmusikk, eller det viser seg at den stille jenta er et vidunder på teknikk, som fikser og ordner opp for de andre. De får et fokus de ikke er vant med i den vanlige skolehverdagen, noe som er svært positivt.

– Er det noen av barna du har møtt gjennom 14 år med animasjonsinstruksjon som har tatt steget videre og satset på karriere innen filmfaget?

– Jeg har hatt tidligere elever som sender meg filmene de har gjort i forbindelse med eksamen i film- og mediestudier og som ønsker min vurdering før innlevering. Det synes jeg er veldig fint, og det er flere som også har gått over til kunstfag og jobber med film via kunst.

Barnas eierskap til eget verk
Renessanse-prosjektet på Karlsrud skole er et godt eksempel på hvordan animasjonsfilm kan trigge elevers motivasjon til å lære mer som følge av en kreativ innfallsvinkel. Parallelt arrangerer hun verksted på fritidsklubber og barnefilmklubber, hvor oppgavene ikke nødvendigvis må begrunnes faglig. Da har hun fått historier om alt fra mobbing til motepress og pubertet, men også rundt det som skjer i verden.

– Animasjonsfilm er en fin metode å bearbeide ting på, hvor ungene står fritt i forhold til hva de vil lage film om. Etter terrorangrepet i New York opplevde jeg at mange filmer ble laget rundt den hendelsen, men jeg har ikke fått noe om Utøya. Det tror jeg er for nært og vanskelig.

Aasheim er svært opptatt at produktet skal være ungene sitt, ikke hennes eget. Hun understreker at det er viktig at de skal være stolte av filmen fordi de har laget den selv.

– Jeg veileder, hjelper dem når de spør og kan komme med tips, men jeg går ikke inn og forandrer historien eller karakterene deres. Jeg viser ungene hvordan de skal animere, og sørger for at manus og kulisser er på plass. Men når de begynner på selve animasjonsjobben er de overlatt til seg selv. Og det er da de virkelig kommer med kreative påfunn. Jeg har sittet på Amandusfestivalen, sett barn komme opp for å motta pris for filmer de har laget og tenkt at det et sted i salen sitter en stolt lærer som har hatt regi. Da får jeg en flau bismak.

På Bente Aasheims egen blogg, Animasjon i skolen, finner du blant annet filmene fra de mange kurs og foredrag hun har hatt i løpet av året.
Klikk her for mer informasjon om Aasheims animasjonskurs, og hvordan melde seg på.

Annonse
Skroll til toppen