Annonse
F.v. Arild kalkvik, Anita Kristensen, Jørgen Søderberg Jansen og Herdis Belsvik. Elisabeth Dahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Sigurd Moe Hetland.

Kalkvik ny leder i Kinosjefforbundet

Styremedlemmene Herdis Belsvik fra Stord kino, sekretær Elisabeth Dahl fra Lillesand kino var ikke på valg, mens Anita Kristensen fra Bø ble valgt til ny kasserer etter Morten Hågensen fra Oppdal kino.

Styret har følgende sammensetning:
Leder: Arild Kalkvik (Trondheim)
Nestleder: Jørgen Søderberg Jansen (Fredrikstad)
Kasserer: Anita Kristensen (Bø)
Sekretær: Elisabeth Dahl (Lillesand) 
Medlem: Herdis Belsvik (Stord)

Første vara: Ivar Halstvedt (SF Kino)
Andre vara: Steinar Johansen (Drammen)
Tredje vara: André Jakumeit (Tønsberg/Horten)

 

Sølvspolen
Forbundets hedersutmerkelse Sølvspolen, som tildeles medlemmer for lang og tro tjeneste, ble gitt til tre avtroppende kinosjefer:
– avtroppende kinosjef i Kristiansand, Petter Benestad
– avtroppende kinosjef i Kongsberg, Egil Hernes.
– avtroppende kinosjef i Fauske, Jan Helge Johansen

Skeiestipendet for 2014 ble gikk til Arne Christian Thronsen fra Bergen kino.

Annonse
Skroll til toppen