Annonse

Stadig flere besøker kinoen

På 90-tallet var rundt 60 prosent av oss på kino i løpet av året, mens nå er snittet rundt 70 prosent. I aldersgruppene fra 9 til 24 år har så å si alle vært på kino siste år (over 90 prosent), og slik har det stort sett vært siste tjue år. Det er de godt voksne som har dratt andelen opp. Blant 45-66-åringene har andelen økt 40 prosent, og blant pensjonistene er den mer enn doblet fra 90-tallet og til nå.

Trykket fra nye medier er stort, og særlig blant de yngre, men de går fortsatt på kino. Sammenlignet med 2012 har andelen gått opp i alle aldersgrupper. Det er imidlertid en tendens til at yngre aldersgrupper ser noe færre filmer på kino enn før. Vi ser det ikke i 2013-tallene, men i løpet av de siste ti år gjelder dette for alle aldersgruppene opp til 45 år.

Annonse
Skroll til toppen