Annonse
Fra landsmøtet 2013

Budsjettkutt og ny organisering av Film & Kino

Både budsjett og organisasjonsendring skal behandles på landsmøtet 2. og 3. juni i år. Styret foreslår å kutte støtten på 3 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken, samt å redusere støtten til filmfestivaler til 4,2 millioner i 2015. Støtten til cinematek er allerede nullet. I 2016 foreslår styret at også støtten til filmfestivaler nulles.

Kuttene skyldes at avgiftsinntektene til Norsk kino- og filmfond, som finansierer Film & Kinos arbeid, fortsetter å falle på grunn av svikt i DVD-salget etter at store deler av filmkonsumet på DVD har flyttet seg til elektronisk nedlastet og strømmet film. På få år er inntektene til Film & Kino halvert fra 95 millioner kroner til et estimat for 2014 på 49 millioner kroner, og prognosene fremover viser fortsatt nedgang. Dette har gjort at organisasjonen gjennom flere år har foretatt store økonomiske kutt til filmkulturelle tiltak.  

Det er skjedd store endinger også i kinobransjen. Flere av de største kinoene er gått fra kommunalt til privat eierskap. Styret foreslår derfor for landsmøtet i Film & Kino at organisasjonen endres fra dagens kommunale medlemsorganisasjon til en organisasjon for private og kommunale kinoer og videobransjen, og at innsatsen konsentreres om organisasjonens primæroppgaver – kino og video. Styret foreslår samtidig å endre Norsk kino- og filmfond til et selvstendig fond med styre oppnevnt av Kulturdepartementet.

–  Vi har tatt tak i egen situasjon og endrer organisasjonen og tilpasser oss en ny markedssituasjon. Styret ser det som viktig at gjeldende mål og verdier for Film & Kino blir videreført i den nye organisasjonen, og at oppgavene spisses inn mot kjerneoppgaver som støtte til kvalitetsfilm, filmtiltak for barn og unge, bransjetiltak og kompetansebyggende tiltak for kino- og videobransjen samt at Bygdekinoen blir ivaretatt, sier styreleder i bransjeorganisasjonen Film & Kino Knut Even Lindsjørn.

Når inntektene forsvinner, har Film & Kino ikke lenger midler til å støtte store nasjonale oppgaver som filmfestivaler, cinematek utenfor Oslo og filmtiltak i Den kulturelle skolesekken. 

–  Film & Kino har i gode økonomiske tider har hatt ansvar for landsdekkende filmkulturelle tiltak. Det fortsetter vi gjerne med, men i så fall må vi få tilført midler, sier Knut Even Lindsjørn.

Kulturdepartementet varslet i statsbudsjettet for 2014 at arbeidet med å finne alternative løsninger for innkreving av avgift fra film formidlet i de elektroniske kanalene ikke har ført frem.

Dette understreker hvor viktig det er at de politiske myndighetene nå bidrar til å finne løsninger for en permanent fordeling av ansvar, oppgaver og finansiering for fremtiden. Dette må drøftes i forbindelse med den kommende filmmeldingen, sier Lindsjørn.

Annonse
Skroll til toppen