Annonse

Den store skolekinodagen

Film som kunst eller læremiddel?
Begge deler hører hjemme i undervisningen. Film formidler kunnskap om verden og livet. Film rører ved følelser og stimulerer fantasien. Kunnskap om film fremmer verbal- og bildespråket, og ikke minst gir film en felles kunstopplevelse for hele klassen. Kinoen er utvilsomt den ideelle arena for den gode filmopplevelsen.

Tilrettelegging for skolene
På Den store skolekinodagen tilrettelegger kinoene spesielt for skolebesøk og tilbyr de beste barne- og ungdomsfilmene. Alle filmene tilbys med pedagogiske opplegg, og det vil være en stor variasjon av film for alle fag, nye filmer og klassikere. Kontakt kinoen din for å få vite hvilket opplegg og filmer den tilbyr.

Film & Kino er initiativtaker til Den store skolekinodagen.

Annonse
Skroll til toppen