Annonse

Ny erklæring vedtatt i Kuala Lumpur

World Summit on Media for Children er globale konferanser – et forum for mediebransjen, mediepedagoger og andre fagfolk som ønsker en forbedring av kvaliteten på medier for barn. De holdes hvert tredje år i forskjellige deler av verden, og arrangeres av uavhengige grupper og organisasjoner som støtter målene i World Summit-«bevegelsen». På møtene utveksles ideer, forskning og prinsipper. Undertegnede fra Medietilsynet var invitert for å holde presentasjonen: Digital kindertgartens in Norway – and how to teach the teachers.

Konferansene har som mål å oppnå en større forståelse av utviklingen i barns medier rundt om i verden og for å heve statusen til barneprogrammer, samt å gi oppmerksomhet om feltet i produksjon og distribusjon til barn og unge.

På årets møte ble en erklæring, Kuala Lumpur Declaration Empowering Children in 21st Century, lansert for å stadfeste innhold og videre mål for bevegelsen i framtidige møter. Erklæringen er også en veileder til innholdsprodusenter for barn, og har som mål å bidra til at bransjen selv kan høyne kvaliteten i tilbud og tjenester rettet mot barn. Erklæringen ble vedtatt ved akklamasjon, og byr på momenter og vurderinger som gir innsikt til hvordan bransjen kan bli mer ansvarlige når det gjelder medieinnhold rettet mot barn.

Neste World Summit on Media for Children er i Sveits. Årets var den første i Asia.

Annonse
Skroll til toppen