Annonse

Filmtreff 2015

Filmtreff for kino- og videobransjen
Film & Kino arrangerer årlig seks til syv filmtreff for kino- og videobransjen med en varighet på 2-3 dager. Filmtreffene er felles for begge disse gruppene. Filmtreffene er adgangsregulerte og krever at man har meldt seg på. Presse har anledning til å delta på filmtreffene, men Bransjeforum og enkelte visninger vil være lukket for dem. Merk at filmtreff er et lukket bransjearrangement.

Bransjeforum og bransjeseminarer/leverandørforum 
Informasjonstreffet Bransjeforum gjennomføres på alle filmtreff for kinobransjen med både byråpresentasjoner og informasjon fra Film & Kino. I tillegg holdes det bransjeseminarer og forum for leverandører til kinobransjen i tilknytning til enkelte filmtreff.

Filmtreffene arrangeres i samarbeid med Norske Filmbyråers Forening og Norsk Videogramforening.
 

Filmtreffkalenderen 1. halvår 2015
Film & Kino forlenger avtalen med Norsk filminstitutt for filmtreff i første halvår 2015. Arrangementene i januar og mars legges derfor til Filmens Hus i Oslo. I april legges filmtreffet til Kristiansand dersom Barnefilmfestivalen flytter tilbake til slutten av den måneden, hvis ikke blir det arrangert filmtreff på Filmens Hus i Oslo i slutten av april eller i begynnelsen av mai. I juni arrangeres det filmtreff i Stavanger i direkte forlengelse av Film & Kinos landsmøte der mandag 1. juni.

Kalenderen for første halvår 2015 ser per dato slik ut (oppdateres så snart styret i Barnefilmfestivalen i Kristiansand har tatt stilling til når på året festivalen skal arrangeres):

  • Tirsdag 27. – torsdag 29. januar, Filmens Hus i Oslo
  • Tirsdag 17. – torsdag 19. mars, Filmens Hus i Oslo
  • Slutten av april/begynnelsen av mai: Kristiansand eller Filmens Hus i Oslo (se over)
  • Tirsdag 2. – onsdag 3. juni, SF Kino Stavanger
Annonse
Skroll til toppen