Annonse

Husk Den store skolekinodagen

De første 10 kinoene som meldte seg på, får hjelp av Film & Kino til å finne en filmkunstner som ønsker å besøke kinoene på Den store skolekinodagen. Øvrige kinoer som selv inviterer og arrangerer filmkunstnerbesøk, animasjonskurs eller lignende vil også få dekket de samme utgiftene til et kurs/besøk per kino. Film & Kino dekker et standardhonorar på kr 3 500 og reiseutgifter, men kinoene må sørge for bestilling av reise i samråd med vedkommende, samt dekke alle oppholdsutgifter. Samarbeid gjerne med nærliggende kinoer. Ta kontakt om det er spørsmål rundt dette.

For å hjelpe kinoene i arbeidet med skolekinodagen lager vi som tidligere en oversikt over anbefalte filmer som er tilgjengelig på DCP, har filmstudieark og kan vises til redusert billettpris. En foreløpig versjon av oversikten ligger vedlagt. De byråene som allerede har godtatt redusert billettpris 3. februar er markert med et kryss. Kinoene kan også bruke filmstudiearksidene for å søke egnede filmer og avtale pris direkte med byrået.

Infoskriv og plakater for utskrift ligger på media.filmweb.no under «Arrangementer» og «Den store skolekinodagen 2015». Ta kontakt om du ikke har tilgang til Filmwebs medieserver.

Påmelding
Kinoenes påmeldingsfrist for Den store skolekinodagen er 18. desember. Påmelding per e-post til monique@kino.no. Det er viktig at vi får registrert alle kinoer som deltar, for å kunne gi en best mulig oppfølging til pressen.

Film & Kino kan hjelpe til med å finne egnede filmer etc., det er bare å ta kontakt på e-post eller telefon.

Årets skolekino
Vi minner også om at den kinoen som gjør best innsats under Den store skolekinodagen vinner prisen som Årets skolekino og kr 10 000. Det kåres en vinner i klassen stor og liten kino.

Initiativtaker til Den store skolekinodagen er Film & Kino, og det er de enkelte kinoene som arrangerer sin skolekinodag lokalt. Prosjektet er igangsatt for å sette fokus på viktigheten av skolekino.

Film hører hjemme i undervisningen, både som kunst og læremiddel. Film formidler kunnskap om verden og livet. Film rører ved følelser og stimulerer fantasien. Kunnskap om film fremmer verbal- og bildespråket, og ikke minst gir film en felles kunstopplevelse for hele klassen. Kinoen er utvilsomt den ideelle arena for den gode filmopplevelsen.

Filmstudieark finner du på www.skolekino.no.

For spørsmål om Den store skolekinodagen kontakt markedsrådgiver Monique Sjøberg eller filmrådgiver Tonje Hardersen.

 

Annonse
Skroll til toppen