Annonse

Festivalstøtte for 2015 er fordelt

Seks mindre festivaler ble flyttet til løpende midler for administrativ behandling. Festivalene som arrangeres på høsten 2015 kan søke om prosjektmidler i april 2015. Noen festivaler må levere ytterligere dokumentasjon før søknaden blir godkjent.

Oversikten over filmfestivalene som er innvilget støtte i 2015 ligger under Aktuelle lenker.

Annonse
Skroll til toppen