Annonse

Nye Film & Kino – interimsstyre på plass

Mandag 26. januar var kinoer som representerer 77 prosent av det norske kinomarkedet samlet til medlemsmøte i «nye» Film & Kino i Oslo. Der ble det valgt et interimsstyre som skal forberede Film & Kinos overgang fra medlemsorganisasjon for kommunene med kino til bransjeorganisasjonen og medlemsorganisasjon for kinoene og videodistributørene. De skal frem til representantskapet 1. juni bl.a. jobbe frem vedtekter og budsjett for 2016.  Det ble også nedsatt et arbeidsutvalg og valgt en valgkomité som begge vil være operative i denne perioden.

Interimsstyret er bredt sammensatt og består av:
Arild Kalkvik, Trondheim Kino/KinoNor/NKF
Jannike Haugen, Nordisk Film Kino
Ivar Halstvedt, SF Kino
Marianne Hoff, Friberg Kino, Balestrand/Kinoforbundet
Geir Hammerø, Molde Kino/KinoAlliansen (KA)
Håvard Erga, Warner Bros. (video)
Gustav Wedel Jarlsberg, Disney (video)
Erik Zmuda, de ansattes representant

Andre poster på programmet
For øvrig ble møtet ledet av Film & Kinos styreleder Knut Even Lindsjørn, mens administrerende direktør Guttorm Petterson orienterte om Film & Kinos oppgaver, medarbeidere og økonomi.

Phil Clapp, som både er president i UNIC (den europeiske kinoorganisasjonen Film & Kino er medlem i) og direktør i kinoorganisasjonen i Storbritannia, var hentet inn for å snakke om erfaringer og utfordringer i den europeiske kinobransjen. Han fokuserte særlig på viktigheten av å snakke med en høy, klar og tydelig felles stemme på vegne av bransjen og understreke overfor politikere de økonomiske og sosiale gevinstene for samfunnet kino har. I Storbritannia, som i Norge, er det de store kinoene og kjedene som bidrar mest, mens organisasjonen bruker mest ressurser på de mindre kinoene.  Statistiske data som grunnlag for avgjørelser er også en prioritert oppgavene for organisasjonene han leder, og lobbyvirksomhet mot det politiske miljø.

Første møte i interimsstyret
Det første møtet i interimsstyret ble avholdt rett i etterkant av medlemsmøtet. Interimsstyret konstituerte seg, valgte leder, nedsatte et arbeidsutvalg og fastla en møteplan fremover.

I arbeidsutvalget sitter:
Arild Kalkvik, Trondheim Kino/KinoNor/NKF
Håvard Erga, Warner Bros. (video)
Erik Zmuda, de ansattes representant

I valgkomiteen:
Jørgen Søderberg Jansen, Fredrikstad
Steinar Johansen, Nordisk Film Kino/Drammen
Mette Kynsveen, Elverum
Kristine Brungot, Ulstein, Sjøborg Kino
Bente Hagen Stokke, SF Norge (video)

Innmelding i «nye» Film & Kino
Per i dag er 127 kinobedrifter meldt inn i «nye» Film & Kino. Dette tilsvarer 2/3 av samtlige norske kinoer. Medlemskap er åpent for kinoer med over 50 forestillinger siste år og videodistributører med et salg på minimum 5 000 enheter siste år. Det er fullt mulig å melde seg inn i organisasjonen når som helst, men ønsker man å delta på representantskapsmøtet i Stavanger 1. juni, er 31. mars siste frist for innmelding. Da må også kontingent være betalt. 

Det er ikke utarbeidet noe innmeldingsskjema, Det holder å sende en e-post til post@kino.no . Den må inneholde kinoens eller videodistributørens navn og kontaktinformasjon samt vedtak om innmeldelse fra styrende organ.

Annonse
Skroll til toppen