Annonse

Vindusproblematikk

Bransjedagen som finner sted på Filmens hus i Oslo starter med registrering kl. 0830. Dagsprogranmmet avsluttes med visning av filmen Spy kl. 1500. Banketten med prisutdeling starter kl. 1830.

Bransjedagen inviterer til en rundebordsdebatt hvor temaet er «Hva nå? Muligheter og løsninger sett i lys av bransjens utvikling». Her blir det diskusjon om lokal film og hvilke utfordringer som ligger i dagens struktur- og vinduspolitikk samt hvilke muligheter som ligger i den digitale utvikling.

Rundebordsdebatten vil foregå med et bredt sammensatt panel bestående av filmdistributører, produsenter, kino- og videoaktører samt representanter for de digitale filmtjenestene. Debatten ledes av videorådgiver Erik Zmuda i Film & Kino.

I tillegg blir det et variert program der GfK Norge presenterer Filmrapporten 2015, som gir en oversikt over det fysiske og det digitale markedet i 2014. Det blir også en oppdatering for første kvartal 2015.

Medietilsynet vil orientere om den nye beskyttelsesloven som høyst sannsynlig trer i kraft 1. juli, mens rettighetsalliansen i Sverige orienterer om status for antipiratarbeidet i et nordisk perspektiv. Det blir også vist kommende filmer fra en rekke videodistributører før det faglige programmet avsluttes med visning av filmen Spy.

Bankett med prisutdeling
Alle er velkomne til å melde seg på årets bankett som holdes på Stratos kl. 1830. Adressen er Youngstorget 2A, Oslo. Også i år blir det utdeling av gjeve priser til filmer i mange kategorier.

Påmeldingsfristen er fredag 24. april
Følg lenken som ligger under Aktuelle lenker for å melde deg på, både til bransjedagen og til banketten.

Annonse
Skroll til toppen