Annonse

Informasjonsmateriale til kinoene om nye aldersgrenser

Medietilsynet vil tilby følgende materiale til kinoene:

  • Stående og liggende digitale informasjonsplakater i standard format til bruk på skjermer
  • Informasjonsplakat som kan vises på kinolerret
  • Stående informasjonsplakater i digitalt format som kinoene selv kan skrive ut eller få trykket opp i størrelse A4, A3 og 70 x 100 cm. Selve utskriften/trykkingen må kinoene selv stå for.
  • Aldersgrensemerker for hver enkelt aldersgrense: Tillatt for alle, 6, 9, 12, 15 og 18.

Materialet er i skrivende stund ikke helt ferdig utarbeidet så vi kan dessverre ikke vise plakatene nå. Aldersgrensemerkene er imidlertid ferdig utformet, og de ser slik ut:

Aldersgrenser_1000x150.jpg 

Materialet vil sendes elektronisk til alle kinoene i løpet av mai måned, og plakatene vil lages i en bokmåls- og en nynorskversjon. I tillegg til informasjonsmaterialet om nye aldersgrenser, ledsagerregelen og aldersgrensemerker rettet mot publikum, vil kinoene også få tilsendt informasjon om pliktene de vil få når loven trer i kraft.

Spørsmål om aldersgrenser og beskyttelsesloven kan sendes til beskyttelsesloven@medietilsynet.no.

Annonse
Skroll til toppen