Annonse

Plikter for kinoene

Her følger en oversikt over pliktene kinoene får og informasjon om adgang for Medietilsynet til å gi kinoene sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i loven.

Visning av reklamefilmer og filmtrailere (tilknyttet materiale)
Medietilsynet skal fortsatt sette aldersgrenser på kinofilmer.

Etter den nye loven vil det ikke være et krav om at det skal være en aldersgrense på reklamefilmer eller filmtrailere. Kinoene må imidlertid sørge for at reklamefilmer og trailere er tilpasset den aldersgrensen som er satt på hovedfilmen. Det er derfor viktig at kinoene er ekstra på vakt når det gjelder visning av reklamefilmer og filmtrailere på forestillinger der barn har adgang.

Film & Kino og Norske filmdistributørers forening planlegger å bistå i dette arbeidet, og vil informere kinoene om hvordan dette skal håndteres. Ta kontakt med Jørgen Stensland i Film & Kino for eventuelle spørsmål.

Informere publikum om aldersgrensene på forestillingene
Med den nye loven blir det innført nye aldersgrenser:

 • Tillatt for alle
 • 6 år
 • 9 år 
 • 12 år
 • 15 år
 • 18 år

Publikum skal få vite om aldersgrensen før de kjøper billetter til forestillingene. Aldersgrensene skal være godt synlig for publikum både på kinoen, i avisannonser, på kinoens nettsider og publikasjoner, i tillegg til sider i sosiale medier som kinoen har ansvar for. Medietilsynet har laget elektroniske plakater med de nye aldersgrensene som kan brukes på skjermer og lerret, eller som kinoene selv kan trykke til fysisk plakat. Ta kontakt med oss eller Film & Kino for å få tilsendt plakat.

Her kan kinoene laste ned plakater og aldersgrenseikoner

Nå er også Filmdatabasen hos Medietilsynet tilbake. Der kan du finne og søke i alle filmer som har fått aldersgrense fra Medietilsynet siden 1913. 

Praktisering av ledsagerregelen
Ledsagerregelen videreføres i den nye loven på følgende måte:

 • 6 år – tillatt for alle barn sammen med voksne
 • 9 år – barn ned til 6 år sammen med voksne
 • 12 år – barn ned til 9 år sammen med voksne
 • 15 år – unge ned til 12 år sammen med voksne
 • 18 år – absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.

Babykino
Ordningen med såkalt Babykino fortsetter ved at det i forskriften til loven gis adgang for kinoene til å arrangere egne forestillinger tilpasset foreldre som har med seg barn under ett år. På disse forestillingene er det ikke adgang til å ha med seg barn over ett år dersom det er aldersgrense 9 år eller høyere på filmen som vises. Filmene på disse forestillingene bør vises med lav lyd og med noe lys i salen.

Rutiner for å gjennomføre alderskontroll ved adgang til kinosaler
Kinoene får følgende plikter om alderskontroll etter loven:

1. Plikt til å lage interne rutiner for alderskontroll
2. Plikt til å gjennomføre alderskontroll ved visning av film

Du finner nærmere informasjon om loven på Medietilsynets nettsider.

Sanksjoner
Med den nye loven får Medietilsynet adgang til å gi kinoene sanksjoner i form av advarsel, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt dersom pliktene ikke blir fulgt. Ved tilsynskontroll plikter kinoene å legge fram skriftlige rutiner for gjennomføring av alderskontroll.

Spørsmål?
Ta kontakt med Medietilsynet på e-post: beskyttelsesloven@medietilsynet.no eller telefon 69 30 12 00.

Annonse
Skroll til toppen