Annonse

Praktisk info om beskyttelsesloven

I tillegg til at loven innfører nye aldersgrensene på kino, blir såkalt tilknyttet materiale unntatt fra forhåndssensur og kinoene får selv ansvaret for å sørge for at aldersgrensene overholdes. Tilknyttet materiale er trailere og reklamefilm. Dette kunne medført mye ekstraarbeid for kinoene, men heldigvis har reklamefilmselskapene Capa og Media Direct Norge (MDN), samt BUG som administrerer Movie Transit systemet, levert ordninger som skal gjøre denne jobben lettere for de som ønsker det.

Capa og MDN har jo også tidligere levert pakker av reklamefilm som egner seg for barn, ungdom, familier og voksne. De vil fortsette å levere disse pakkene slik de tidligere har gjort. Det vil altså ikke bli noen endringer i så måte. Pakkene kan programmeres i forhold til filmen som blir satt opp etterpå.

Det har ikke eksistert noe slik system for trailere, men nå har Bug laget et lignende system for disse. Det er et system der alle får gratis tilgang til hvor man kan planlegge sin trailerspilleliste i nettleseren. Applikasjonen gjør kun trailere med samme eller lavere aldersgrense som filmen som skal vises, tilgjengelige ut i fra hvilken film som er valgt som hovedfilm, i tillegg til å synliggjøre anbefalinger fra distributører. Filmer som ikke har fått aldersgrense enda blir ført opp med «TBA (blir bestemt senere)». De vil oppdatere systemet ofte mot Medietilsynet slik at det ikke skal stå slik lenge.

Når dette er sagt, så er det altså slikt at det er kinoen selv som er juridisk ansvarlig. Og dersom man ønsker en annen praksis, der man gjennomgår alt tilknyttet materiale selv for å hensynta lokale forhold, så kan man det. Det vil imidlertid være mer arbeidskrevende. Det er naturligvis også mulig å gjøre unntak fra enkelt titler, dersom man er uenige i forslagene fra Bug. Men i all hovedsak vil Film & Kino anbefale at kinoene følger Bug’s og distributørenes anbefaling.

Les mer om tjenesten fra Bug på UCS sine nettsider.

Medietilsynets nettsider.

Informasjon fra Film & Kinos nettsider, men lenkehenvisninger.

Kontaktinformasjon til Bug:
Nina Tryggvadottir
Tel: 928 69 579
Skype: bug.nina
Website: www.bug.no

Annonse
Skroll til toppen