Annonse

Kinoene er seg sitt ansvar bevisst

Det er urimelig at kinoene og videodistributørene skal betale en avgift til staten på henholdsvis 2,5 prosent av billettsalget og kr. 3,50 per solgte DVD når de ikke får noe tilbake fra Norsk kino- og filmfond. Og det er konkurransevridende at avgiften de skal betale inn i stor grad skal gå til konkurrerende virksomheter.

– Kinoene er seg sitt ansvar bevisst og vil fortsette å betale inn 2,5 prosent av omsetningen, men som en frivillig ordning. For de aller fleste av landets kinoer vil et bortfall av dagens tiltak og støtteordninger fra Film & Kino bety redusert tilbud til publikum og i verste fall kinonedleggelser i områder av landet der det er mest behov for et slikt tilbud, sier Arild Kalkvik, nyvalgt styreleder i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Kino er filmenes viktigste visningsplattform, og de norske filmene er avhengige av kinoer i hele landet som visningskanaler. Kino er filmenes hovedinntektskilde, og visning på kino genererer også inntekter til omkringliggende næringer som blant annet butikker, cafeer og restauranter – som i en mindre by kan bety et titallsmillioner kroner i året.

– Det er et paradoks at når de store Hollywood-studioene har bestemt seg for å videreføre forretningsmodellen hvor kino er den foretrukne lanseringskanalen, så tilrettelegger filmmeldingen for lansering av norsk film på plattformer Hollywood ikke vil prioritere. Kinoene gir de norske produsentene og filmdistributørene langt høyere inntjening enn de får fra de andre plattformene, sier Kalkvik.

Piracy og ulovlig nedlasting er et økende problem, og det er underlig at dette overhodet ikke er behandlet i filmmeldingen. Dette er viktig for å sikre inntekter tilbake til alle i produksjon og formidling av norsk film. 

Nedgangen i DVD-salget forsetter, og utviklingen i bransjen gjør det ikke naturlig at   videodistributørene fortsetter å betale kr 3,50 per solgte DVD i avgift.

– Konkurransevridningen i forhold til de digitale plattformene blir ytterligere forsterket når avgiftsinntektene fra DVD fortsetter å gå ned. Snart vil det bare være kinoene som betaler inn avgift, sier Film & Kinos styreleder. 

Annonse
Skroll til toppen