Annonse

SamBa 2015

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer til en ny nordisk konferanse med fokus på samhandling for å styrke kunst og kultur i opplæringen. SamBa 2014 ble arrangert i Bodø og årets konferanse arrangeres i Kilden teater- og konserthus og på Universitet i Agder (UiA) i Kristiansand 11.-12.november.

Anne Bamford vil trekke fram trender og framtidsperspektiver for kunst og kulturfagene i Norden, Per Sundnes er konferansier og en rekke dyktige fagfolk vil dele av sin kompetanse og erfaring i foredrag og parallelle sesjoner/verksteder. Bli med du også!

Målgruppen
Målgruppe for konferansen er lærere og ansatte i barnehage, skole og høyere utdanning, rektorer, styrere, skole- og barnehageeiere, ansatte i kulturskole og Den kulturelle skolesekken, rådgivere, forskere, politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte, studenter og alle som er engasjert i kunst og kultur i opplæringen.

Program og påmelding
Informasjon om program og påmelding finner du på vår nettside. Påmeldingsfrist er satt til 12.oktober.  Spre gjerne informasjonen videre til andre du tror kan ha interesse av konferansen.

Velkommen!

Annonse
Skroll til toppen