Annonse

Når den enes lidelse rammer flere

I Min lille søster, som har norsk kinopremiere fredag 25. september, forteller spillefilmdebutant Sanna Lenken historien om elleve år gamle Stella som ser opp til storesøsteren Katja og er hemmelig forelsket i søsterens kunstløptrener.

Deres nære søskenforhold settes på alvorlig prøve da Stella oppdager at søsteren lider av spiseforstyrrelse. Hun vil så inderlig fortelle det til foreldrene, men Katja truer henne til taushet.

Sentralt er frykten
Forfatter, psykiater og professor Finn Skårderud har arbeidet aktivt med spiseforstyrrelser siden 1980-tallet, og regnes som landets fremste ekspert på fagfeltet. Sammen med Pål Georg Gundersen etablerte han i 2014 stiftelsen Villa Sult – Institutt for spiseforstyrrelser, en rammeorganisasjon der behandling, forskning, undervisning og utdannelse står i fokus.

I forbindelse med Min lille søster har Skårderud skrevet en kronikk som Arthaus vil distribuere til alle premierekinoene. I kronikken Spiseforstyrrelsen som eter familien, kommer han blant annet inn på reaksjonene som har gått igjen i de mange samtalene han har hatt med søsken gjennom de siste tretti år.

«Sentralt er frykten. Dette gjelder særlig ved anoreksi. Dette er psykiatriens mest dødelige lidelse, og frykten for tapt liv er ofte berettiget. Samtidig kan det være sinne. Det kan være sinne over hva den spiseforstyrretes atferd gjør med familien. Og hva det gjør med en selv. Den anorektiske som fysisk blir mindre, tar gjerne emosjonelt større plass. Og da kan det bli mindre plass til en selv som søsken», skriver Skårderud.

«Men så kan man tenke at man ikke har rett til å være sint, da det strengt tatt er så synd på den syke. Altså motstridende følelser og kanskje skam for å ha kjent på sinne. Og så kan det være ensomheten og isolasjonen, da mor og far har hender og hoder fulle.»

Dele sine erfaringer
Finn Skårderud trekker videre frem selvutslettelse og overkompensasjon som reaksjonsformer som går igjen hos søsken av ofre for spiseforstyrrelse. I Min lille søster er det først og fremst lojalitetsklemmene som særlig trekkes frem, der Katja tvinger lillesøsteren til å ikke si noe om det hun vet til foreldrene.

«Katalogen over kjente reaksjoner er selvsagt lengre. Summen av alt dette kan nettopp være forvirringen. Hva skal jeg tenke, hva skal jeg føle, har jeg rett til å føle det jeg føler – og ikke minst hva skal jeg gjøre?», skriver Skårderud i sin kronikk.

«I Villa Sult har vi sammen med organisasjonen Barns Beste tatt initiativ til å lage møteplasser for nettopp søsken til personer med spiseforstyrrelser. Målet er nettopp at de kan dele erfaringer med likesinnete og bli mer synlige for seg selv og andre. Filmen Min lille søster kom virkelig som bestilt», avslutter han.

Her kan du lese og laste ned Finn Skårderuds kronikk Spiseforstyrrelsen som eter familien i sin helhet.
 

Filmer om spiseforstyrrelse

I forbindelse med Min lille søster har Skolekinonytt utarbeidet filmstudieark som kan benyttes i undervisningssammenheng.

Samtidig har vi sett nærmere på filmer som tar for seg kompleksiteten ved spiseforstyrrelse. Dessverre er det få titler å velge mellom, så godt som ingen har vært vist på norsk kino og en stor andel ble produsert på 80- og 90-tallet. Det er derfor vårt håp at flere filmskapere tar stafettpinnen fra Sanna Lenken og lager filmer som tar for seg et tema som berører jenter og gutter, kvinner og menn, deres foreldre, søsken, kjærester, besteforeldre og venner.
 

Hunger Point (2003)
Regi: Joan Micklin Silver

Søstrene Frannie og Shelly sliter med en overkontrollerende mor som er overbevist om at det viktigste i verden er en slank figur. Jentenes far er passiv tilskuer på sidelinjen mens moren tvinger døtrene til å følge rigide dietter og strengt treningsregime. Enhver ekstra kilo møtes med hånefull latterliggjøring, og følgene lar ikke vente på seg. Hunger Point er basert på en roman av Jillian Medoff.
 

Ikke Spis (2012)
Regi: Emilie Beck

Da Emilie Beck kom over bloggen til Madelén Skare Olsen, ble hun grepet og ville vite mer om spiseforstyrrelser. Resultatet ble Ikke Spis der hun viser ulike aspekter ved sykdommen; Foreldre, psykologer, jenter som er syke og jenter som er ute av det. I et intervju med Tønsberg Blad, forteller Beck at prosjektet hjalp henne å komme ut av tanker om vekt og utseende, samtidig som hun håper filmen spres til skoler og helsefolk.
 

The Karen Carpenter Story (1989)
Regi: Barry Morrow

Karen Carpenter hadde en av de vakreste stemmene i musikkhistorien, men led av anoreksia som senere førte til en alvorlig hjertefeil og tok livet av henne i 1983, 32 år gammel. Hennes død førte til økt oppmerksomhet rundt spiseforstyrrelser i media, og Karens historie er skildret i TV-filmen The Karen Carpenter Story.
 

Sharing the Secret (2000)
Regi: Lauren Currier

TV-produksjonen Sharing the Secret handler om Beth som sliter med å omstille seg etter foreldrenes skilsmisse og samtidig leve opp til deres høye forventninger. Voksenlivet skremmer henne, og i prosessen med å få kontroll over egen skjebne har hun utviklet bulimi. Sharing the Secret, med sin uglamorøse skildring av bulimi, er blitt hyllet av Disordered Times som en av de beste om temaet.
 

Superstar: The Karen Carpenter Story (1988)
Regi: Todd Haynes

Nok en film om musikkikonet Karen Carpenter og hennes kamp mot anoreksia. I Super-star: The Karen Carpenter Story er skuespillere erstattet med Ken- og Barbie-dukker. Karen er sympatisk, men broren Richard reagerte på hvordan familien og ham selv ble fremstilt. Haynes hadde ikke søkt om tillatelse til å bruke Carpenters musikk i filmen og tapte da Richard gikk til sak. De fleste kopiene ble inndratt og ødelagt, men noen overlevde og kortfilmen er nå å finne på Youtube.
 

Thin (2006)
Regi: Lauren Greenfeld

Fem millioner amerikanere lider av spiseforstyrrelse, og det er blitt estimert at én av syv kvinner vil dø som følge av sykdommen. Dokumentarfilmen Thin tar oss med til The Renfrew Center i Coconut Creek, Florida; et behandlingssenter for kvinner med anoreksia og/eller bulimi. Filmen følger fire kvinner mellom 15 og 30 mens de kjemper for å bli friske i løpet av seks uutholdelig måneder.
 

Her kan du finne mer informasjon om spiseforstyrrelse:
Spiseforstyrrelsesklinikken
Helsenorge.no
Villa Sult – Institutt for spiseforstyrrelser
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Annonse
Skroll til toppen