Annonse
Test av SMPTE DCP

Alle kinoer må teste ny DCP-standard

Hittil er det benyttet et midlertidig format på DCP-ene som distribueres til kinoene. Dette formatet betegnes «Interop», eller «IOP» i DCP filnavn. I flere år har det vært arbeidet intenst med å gå over til et standardisert format.

Det er bransjeorganisasjonen SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) som standardiserer, og standarden kalles derfor SMPTE DCP.

Hensikten med standardiseringen er å sikre at alle filmer spilles av riktig i alle kinosaler, tilpasset det utstyret og de formatene kinoen kan spille av. Det vil også forhåpentligvis føre til at antall DCP versjoner av en film kan reduseres.

Før den nye standarden kan tas i bruk, må man være sikre på at filmene spilles av riktig i alle kinosaler. Testing av formatet har foregått i lang tid, men det har hittil ikke vært noen full-skala test.

I Norge er kinoene særdeles godt organisert, og i tillegg er alle salene knyttet opp mot Unique sin NOC i Bergen. Det betyr at alle salene kan overvåkes fra ett sted, noe som gjør Norge perfekt for slik testing. I tillegg har vi en god variasjon i størrelse og type kinoer, og variert utstyr på kinoene.

Film & Kino har gjort avtale med EDCF (European Digital Cinema Forum) om å være testpilot for resten av verden. Det innebærer at alle kinoene må kjøre en liten testfilm og rapportere tilbake om det gikk bra eller ei og eventuelt hvilke feil/feilmeldinger som oppsto.

Det vil bli sendt melding til alle kinoene når testen er klar til å gjennomføres, kanskje allerede i desember.

Alle kinoene må teste
Vi må være sikre på at denne testfilmen spiller på alle kinosaler. På anlegg med flere saler, må den testes i alle salene, fordi selv om de er tilsynelatende identiske, kan det være forskjeller som gjør at den ikke spiller riktig i alle salene.

Det må fylles ut en enkelt web-basert test, med noen få avkrysningsbokser for hver test.

Dersom testen viser noen feil eller problemer vil de bli analysert og forhåpentligvis finner man en løsning.

Kinoer som ikke deltar i testen kan ikke regne med å få denne supporten om de senere skulle få problemer når spillefilmer blir distribuert i SMPTE DCP format.

Om testen
Alle kinoene vil få tilsendt en liten DCP via MovieTransit.

Første test er at filmen lastes inn på TMS og avspillingsserveren. Om den ikke skulle lastes inn, om det er problemer med å laste den inn eller om det kommer noen feilmeldinger er viktig å rapportere.

Filmen er ca. 90 sekunder lang og består av ett bilde (se bildet til venstre på siden). Formatet er 2K, CinemaScope med 5.1 kanals lyd.

En grønn markering vil vise hvilken lydkanal som er aktiv, og man skal høre en brusende lyd (pink noise) fra denne kanalen i kinosalen.

Det er også lagt inn lyd på kanalene for hørselshemmede (HI) og synshemmede (VI). Det skal ikke komme lyd i noen høyttalere mens disse kanalene spilles av.

Testfilmen er også tekstet. Når det kommer lyd i en kanal skal det samtidig vises en tekst som sier hvilken kanal som spiller (på engelsk). Tekstingen skal være synkron med lyden, slik at den vises mens lyden spilles.

Først i verden – igjen
Vi er stolte av at Norge er blitt testlandet for SMPTE DCP. Det vil sannsynligvis gjøre oss til det første landet i verden som er 100 prosent kompatibelt med det nye formatet, og vi har igjen vist verden hvor godt kinosystemet her fungerer.

Annonse
Skroll til toppen