Annonse
Marianne Hoff, leder av Kinoforbundet, foreviger noen av seminardeltakerne

Infoseminar for C-kinoene

Filmmeldingen sto først på programmet. Film & Kino har fått gjennomslag for de fleste av kinoenes viktige innspill, og Film & Kinos direktør, Guttorm Petterson, orienterte om Familie- og kulturkomiteens brede forlik i Stortingets behandling av filmmeldingen. Innkrevingen av avgiften fra kinoene og videodistributørene skal fra 2016 foretas av Norsk filminstitutt. Det er også instituttet som skal forvalte midlene og stå for fordelingen. Men Stortinget ønsker ikke å innføre plattformnøytral bruk av midlene før det blir funnet løsninger som omfatter alle aktørene som tjener penger på norsk film, og det er poengtert at de ønsker å sikre den desentraliserte kinostrukturen. Petterson redegjorde for samtalene Film & Kino så langt har hatt med Norsk filminstitutt om hvordan Film & Kino og instituttet kan ivareta kinoenes interesser.

Film & Kino-direktøren kom også inn på hvilke alvorlige konsekvenser filmmeldingen har for driften av Film & Kino ettersom det ikke er øremerket noen midler til driftstiltak for organisasjonen. Det er foreløpig for tidlig å si noe kontret om hvordan organisasjonen vil se ut fremover, men det er helt klart at det vil gjennomføres en omfattende nedbemanning.

Nok en gang først ut med nyvinninger
Kinoteknisk rådgiver i Film & Kino, Rolv Gjestland, ga forsamlingen en oppdatering på status digitaliseringen av kinoene. Nedbetalingsplanen så langt viser at den nasjonale delen av prosjektet vil være nedbetalt og avsluttet innen sommeren 2015.  Han introduserte også nok et prosjekt hvor de norske kinoene er helt i fremste rekke i verden.

Film & Kino har inngått avtale om at Norge skal være én av to piloter i verden til å teste at alle kinoer kan kjøre SMPTE DCP-er (Society of motion picture and television engineers). Dette er et nytt format, og det vil bli sendt ut en kort DCP (ca. 90 sekunder) til alle kinoene slik at de kan teste at den laster inn og avspiller korrekt i alle saler. Kinoene som ikke kjører testen kan ikke forvente å få support hvis fremtidige filmer i SMPTE DCP-format ikke spiller korrekt. Testen sendes ut via Movie Transit, sannsynligvis før jul. Det sendes ut mer informasjon om dette når alt er klart.

Gjestland orienterte også om den nye app-en med synstolking av film som lanseres om kort tid. De som har bruk for denne tjenesten laster selv ned app-en uten at kinoene har noen funksjon. Forutsetningen er naturlig nok at filmen er synstolket, noe det kommer krav til for norske filmer med den nye filmmeldingen. Gjestland oppmuntret avslutningsvis alle kinomedarbeidere tar det nye kinotekniske sertifikatet

Film + Kino = Sant
Våren 2015 gjennomførte Ipsos MMI på vegne av Norske Filmdistributørers Forening og Film & Kino en omfattende kinoundersøkelse. Resultatet ble at film + kino = (fortsatt) sant. Ingar Johansen, som er rådgiver statistikk og analyse, ga en utførlig presentasjone av funnene. Resultatene er tilgjengelige under Aktuelle lenker og dette er lenken til det Film & Kino tidligere har lagt ut av informasjon.

Kinoforbundet 45 år
På kvelden samme dag markerte Kinoforbundet sitt 45-årsjubileum med middag på Filmens Hus.

Annonse
Skroll til toppen