Annonse
Amy

Film & Kinos tildeling av støttemidler i 2015

Garanti-/importstøtteordningen
Garanti-/importstøtteordningen har siden tidlig 1990-tall vært drivkraften i støtteordningene for den kunstnerisk verdifulle filmen (lenge kalt kvalitetsfilm). Den har virket slik at Film & Kino har garantert for 80 prosent av distributørens utgifter ved import og markedsføring for oppsetning på de tre største kinoene (Nordisk Film Kino Oslo, Bergen Kino, Trondheim Kino), for de filmene som ble valgt ut. Utvalget har Film & Kinos filmrådgiver stått for i samarbeid med programsjefene i Oslo, Bergen og Trondheim, og filmene har vært garantert oppsetning på de tre ovennevnte kinoene. Alternativt til distribusjonsgaranti har Film & Kinos arbeidsutvalg for garanti-/importstøtteordningen innvilget importstøtte, fortrinnsvis med kr 100 000 per film.

34 filmer med premiere i 2015 er innvilget distribusjonsgaranti eller importstøtte fra Film & Kino, og for 30 av disse har det kommet til utbetalinger på mellom kr. 50.000 og kr. 194.000. De filmene som klarte seg uten garantiutbetaling var Mr. Turner (SF Norge), Leviatan (Arthaus), Mandariner (Another World Entertainment) og Far from the Madding Crowd (Tour de Force), mens det har vært store utbetalinger på Vivianes kamp (Arthaus), Sommer i Toscana (Fidalgo), Pust (Storytelling Media) og Life in a Fishbowl (Europafilm).

I vedlegget under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 34 filmene med premiere i 2015 som er innvilget garanti-/importstøtte. Bildene til venstre i denne saken er for øvrig hentet fra betydelige prisvinnere som ble innvilget distribusjonsgaranti eller importstøtte.

Film & Kinos garanti-/importstøtteordning opphørte per 1. januar 2016. Filmstøtten forvaltes nå av Norsk filminstitutt.

Barnefilmstøtte
I år har det vært med 8 filmer i garantiordningen, en av disse var nyutsendingen av Hayao Miyazakis animasjonsklassiker Chihiro og heksene som for første gang også var dubbet til norsk med støtte fra Film & Kino. Dette var også den eneste filmen som ikke utløste garanti og den fikk et besøk på over 40.000. Film & Kino har også distribuert 3 filmer for skolekino- og festivalvisninger gjennom det MEDIA-støttede prosjektet Wrap!, dette var Nono i sikksakk, Max Minsky og jeg og Før det er for sent. Film & Kino har også støttet kortfilmpakken Kult og Kort III, som er i distribusjon fra Norsk filminstitutt. Både denne pakken og skolefilmene fra Film & Kino er gratis å vise for kinoene.

5 filmer fikk innvilget versjoneringsstøtte i 2015, blant disse finner vi igjen en Ghibli-film, nemlig Marnie – min hemmelige venninne som først vil ha premiere i 2016.

Se liste over støttede barnefilmer under Aktuelle lenker.

Støtte til filmfestivaler
45 filmfestivaler har fått støtte i 2015  mot 44 i 2014. 20 av disse er mindre festivaler som har fått støtte gjennom den løpende ordningen. Det har vært avholdt to møter i 2015. Utvalget fikk fornyet mandat til 1. januar 2016, for deretter å avvikles. Det kommer et nytt utvalg for festivaler og cinematek administrert av Norsk filminstitutt.

Fra og med 2016 vil Film & Kino ikke lenger dele ut midler til festivaler. Festivalstøtten for 2016 er for øvrig allerede fordelt. Informasjon om ny ordning vil komme senere.

For informasjon kontakt Jørgen Stensland. 

Lokale film- og kinotiltak
Hele 74 tiltak har fått støtte i  2015 mot 55 i 2014. Hovedårsaken til økningen er muligens at det ikke lenger ble gitt midler via Den kulturelle skolesekken. En del skolekinoprosjekter søkte derfor via lokale tiltak. Tilskuddene fordeler seg slik (2014 i parentes): Kvalitetsfilmtiltak 13 (11), barn og unge 8 (5), spesielle visninger 43 (31), diverse 10 (7). Diverseposten inneholder mange filmrelaterte prosjekter som lanseringer, utekino, programmer etc.

Fra og med 2016 vil Film & Kino ikke lenger dele ut midler hverken til kinoene gjennom lokale tiltak. Lokale tiltak må søkes fra Norsk filminstitutt. Første søknadsfrist er 1. februar 2016.

For informasjon kontakt Jørgen Stensland.

S-film
89 filmer mottok S-filmstøtte for utgivelse på DVD og Blu-ray disc i løpet av 2015. I tillegg ble 20 norske kortfilmer utgitt av Norsk Filminstitutt med støtte fra Film & Kino. En ekstra bevilling fra Kulturdepartementet på kr 200 000 gjorde Film & Kino i stand til å støtte synstolking av Julekongen – Full rustning  og De nærmeste. Det ble også innvilget støtte til Kvinner i for store herreskjorter som imidlertid ikke ble utgitt på DVD. MediaLT, som utfører synstolkingen, søkte da om omdisponering av restbeløpet til et prosjekt for å få på plass en varig løsning for visning av synstolking av film på kino. Det er utarbeidet en egen rapport for dette prosjektet.  Synstolkingen ligger som et eget spor på DVD-platene.

Det ble også for første gang utgitt en helsamisk kortfilmutgivelse av 17 samiske kortfilmer fra det siste 10-året.

Samlingen lanseres under Tromsø Filmfestival i januar og er et samarbeide mellom Norsk filminstitutt og Samisk Filminstitutt og med støtte fra Film & Kino og Sametinget.

Det ble utbetalt kr. 1 250 000 til S-film støtte i 2015.

Kontaktperson: Erik Zmuda.

Annonse
Skroll til toppen