Annonse

Videodistributørene ut av Film & Kino

Etter filmmeldingen og Stortingets behandling av det brede forliket i Stortingets Familie- og kulturkomité har de videodistributørene som var medlemmer besluttet å melde seg ut av Film & Kino, slik at de fra 2016 ikke lenger betaler medlemsavgift.

Fra 2016 må videodistributørene forholde seg til Norsk filminstitutt, som mottar avgiftsmidlene, som fra 2016 går til staten. Videodistributørene har i mange år bidratt til betydelige midler til Norsk kino- og filmfond, noe som blant annet har sikret det offentlige bidraget til digitaliseringen av alle kinoene, der Norge var først i verden.

Det er synd at våre veier skilles på denne måten. Vi benytter anledningen til å takke videobransjen for alle bidrag, både økonomisk, men også i ordskiftet om mange viktige bransjespørsmål i årenes løp.

Annonse
Skroll til toppen