Annonse

Film + kino = sant

Kinoene har høy tilgjengelighet, bredt tilbud og oppfattes som en lavterskelaktivitet. Strømming av film ser ut til ikke å påvirke publikums kinovaner, men derimot hvordan man ser film hjemme.

Les hele Kinoundersøkelsen fra 2015 her (pdf)

Resultatene fra kinoundersøkelsen 2015, som er utført av Ipsos MMI på vegne av Norske Filmdistributørers Forening og bransjeorganisasjonen Film & Kino, viser videre at en årsak til det stabile kinobesøket de siste 30 årene i stor grad er at det å se film på kino handler om mer enn filmen. Det handler om det sosiale elementet – det å gjøre noe hyggelig sammen med andre.

Hele 86 prosent av den norske befolkningen har et kinotilbud i sin kommune, og de siste ti årene har rundt 70 prosent av alle mellom 9 og 79 år var på kino i løpet av året. I tillegg kommer barna under 9 år.

Nesten halvparten foretrekker film på kino
47 prosent sier at de helst ser film på kino til tross for tilbudet av film i alle kanaler og i god kvalitet, og 80 prosent sier det ofte eller av og til kommer filmer de gjerne vil se på kino. I en travel hverdag er det likevel ikke alltid man når over alt.  Hele 85 prosent av de spurte sier i undersøkelsen at det ofte eller av og til ikke blir noe av kinobesøket. Her kan det ligge et potensial for kinoen til å videreforedle tilbudet slik at publikummet prioriterer enda sterkere å ta turen til kinoen enn de gjør i dag.

Strømming betyr ikke så mye for kinobesøket
Det er gjort flere forsøk på å måle hvor mye film som blir sett via de nye filmtjenestene på nettet. Det er vanskelig, men ser ut til at dette først og fremst handler om hvordan vi skaffer oss, og hvordan vi ser film hjemme. Strømming kommer i stedet for DVD og film på TV.

Tilgang på film hjemme har vært en konkurrent til kinoen helt siden hjemmevideoen kom på 80-tallet. Nordmenn ble raskt verdensmestre i videoforbruk, og nå ser det ut til at vi er verdensmestre i strømming. Men det ser ikke ut til strømming påvirker folks kinovaner, i alle fall ikke så mye som man kanskje skulle tro.

En årsak til dette er at film på kino er noe annet. Det handler ofte om mer enn bare å se en film. Det sosiale elementet er viktig. Særlig for det yngre kinopublikummet er disse sidene ved kinobesøket viktig. I aldersgruppene fra 15-29 er det å gjøre noe hyggelig med familie og venner en like viktig driver for kinobesøket som det å se en spesiell film.

Norske kinoer fornyes i raskt tempo
Det er ingen hjemmekinoanlegg som kan konkurrere med kinoen når det gjelder lyd og bilde. Her skjer det stadig en utvikling. 80 prosent oppgir at deres kino leverer meget bra (30 prosent) eller ganske bra (50 prosent) på de områdene som er viktigst for kinoopplevelsen.

Norske kinoer fornyes i raskt tempo. Alle som driver kino vet at de konkurrerer på mange fronter, og selv om de har et publikum som er positivt innstilt til kinoen, må de hver dag jobbe for at de faktisk tar turen til kinoen.

 

Annonse
Skroll til toppen